LINUX pro začátečníky - rozšířený

kurz

Základní info

Předpoklady

Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří nemají praktické zkušenosti s ovládáním osobního počítače.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se seznámí s novým operačním systémem GNU/Linux (dále jen Linux). Naučí se spouštět programy (běh několika programů současně a přepínání mezi nimi), uspořádat si pracovní plochu a nastavit různé parametry v ovládacím centru Linuxu. Rovněž se naučí pracovat se soubory a složkami. Dále se účastníci kurzu naučí používat textový editor a tabulkový kalkulátor z kancelářského balíku OpenOffice, které jsou součástí balíku kancelářských programů pro Linux a jsou dostupné zdarma. Důraz je kladen na zvládnutí nejdůležitějších funkcí obou programů tak, aby uživatelé dokázali vytvořit dokument s tabulkami a grafy. V poslední části kurzu se účastníci seznámí se základy používání internetu a elektronické pošty.

Anotace kurzu

* charakteristika operačního systému Linux, práce s myší
* složky a dokumenty, zástupci, okna, ovládací prvky oken
* změna pracovní plochy
* startovací nabídka, hlavní panel, programy
* možnost využití dalších aplikací Linuxu
* ovládací centrum Linuxu, diskové jednotky, adresáře a soubory Linuxu
* připojení dalších externích periferií k systému (tiskárna, scanner, apod.)
* práce s adresáři a soubory
* úvod do textového procesoru, rozdíly mezi psacím strojem a textovým editorem, základní termíny DTP
* popis prostředí, základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon, vytváření zástupců - spouštěčů
* práce s jednoduchým textem, úprava textu, kurzor, pohyb po textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, práce s bloky a odstavci
* formát stránky, zarážky, tabelátory
* styl dokumentu, styl odstavce a jejich vztah
* tabulky, rámečky, kreslení, grafy, rovnice
* úvod do problematiky tabulkového procesoru z rodiny OpenOffice
* popis a využití jednotlivých ikon a menu
* práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny, možnosti grafické úpravy textu
* vzhled a grafická úprava tabulky, písmo
* tvorba grafů a jejich použití
* úvod: historie a současnost základní terminologie: síť, protokol, síťová karta, modem, klient, server
* připojení na Internet - podmínky, typy připojení, struktura Internetu
* IP adresy, doménová jména URL
* elektronická pošta
* základy ovládání praktické práce na Internetu, některé zajímavé adresy příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům kurzu jsou po dobu jeho trvání poskytnuty studijní materiály.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

LINUX pro začátečníky - rozšířený

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena
3570 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.