LINUX - Internet server

kurz

Základní info

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen systémovým administrátorům, kteří využívají nebo chtějí využívat operační systém LINUX v roli Internet serveru, potřebují se seznámit s principy a konfigurací DNS serveru, chtějí konfigurovat LINUX jako anonymní FTP server nebo využít LINUX jako WWW server a vyrovnávací WWW server. Absolventi kurzu budou umět instalovat a konfigurovat poštovní server.

Cíl kurzu:
Zopakovat běžné služby používané v prostředí Internetu.
Představit možnosti systému LINUX v roli Internet serveru.
Vysvětlit princip a konfiguraci DNS serveru.
Konfigurovat LINUX jako anonymní FTP server.
Využít LINUX jako WWW server a vyrovnávací WWW server.
Instalovat a konfigurovat poštovní server.

Požadované znalosti:
Přehled o konfiguraci a vlastnostech protokolu TCP/IP na úrovni kurzu LX02 - LINUX v sítích TCP/IP, všeobecný přehled o Internetových službách a standardech, práce v prostředí systému LINUX.

Osnova kurzu:
Používané Internetové standardy.
Základní přehled o službách DNS, WWW, FTP, gopher, telnet, sendmail, news.
Základní přehled o používaných protokolech HTTP, FTP, SMTP, NNTP, SNMP, IMAP4, POP3, IRC, LDAP, ...
Možnosti využití LINUX jako serveru pro Internet (Intranet).
Podporované služby a jejich činnost - zhodnocení vlastností a srovnání instalace a počáteční konfigurace LINUX do role síťového serveru.

DNS.
Charakteristika DNS.
Architektura DNS.
Definování přímých a reverzních domén (zón).
Konfigurace primárního, sekundárního a cache-only DNS serveru.
Typy záznamů v DNS databázi.
Údržba konfigurace klienta testování DNS příkazem NSLOOKUP.

FTP.
Aanonymní instalace a konfigurace FTP serveru.
Zabezpečení přístupu pomocí TCPD.
Instalace anonymního FTP.
popis adresářové struktury dostupné pro anonymního uživatele nastavení atributů a chování anonymního FTP serveru.

WWW.
Instalace a konfigurace WWW serveru Apache.
Administrace pomocí nástroje Comanche.
Důležité konfigurační soubory.
Definice virtuálních WWW serverů.,
Význam vyrovnávacího WWW serveru (WWW cache).
Instalace služby SQUID.

LINUX jako poštovní server.
Mechanismy zasílání, přenosu a čtení poštovních zpráv, souvislost s DNS.
Instalace a základní konfigurace služby sendmail.
Vytváření aliasů, úpravy názvu domény.
Poštovní protokoly SMTP, IMAP4, POP3, konfigurace klienta.
Formát poštovní zprávy, kódování, vložené objekty.

Synchronizace času.
Služby zajišťující synchronizaci času na serverech a pracovních stanicích.

Délka kurzu: 2 dny

LINUX - Internet server

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
7590 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.