Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 - Slovensko

Základní info

S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Upozorňujeme, že pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby ".

Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům z oblasti managementu kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci. Externím auditorům nezávislé, třetí strany, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu.

Co Vám kurz přinese?

Tento kurz vás seznámí se základními požadavky auditu procesu a umožní vám jeho komplexní použití v automobilovém průmyslu. To potom vede k nápravě, stabilizaci a optimalizaci auditovaných procesů. Znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány v případových studiích. Cílem je zajistit spolehlivé hodnocení auditu procesu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • Znalost hlavních nástrojů a metod managementů kvality
 • Znalost příslušných požadavků systémů managementu
 • Znalost specifických požadavků příslušného zákazníka
 • Znalost specifických požadavků pro produkt a proces v předpokládané oblasti použití
 • Odpovídající pracovní zkušenosti v souladu s požadavky VDA 6.3
 • Kvalifikace auditora podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu (jen pro auditory dodavatelů a externí auditory, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu nebo účastníky kurzu, kteří chtějí dodatečně složit zkoušku "certifikovaný auditor procesu").

Obsah kurzu:

 • Vazba na další požadavky
 • Přehled tří různých typů auditů a vysvětlení rozdílů
 • Přehled obsahů jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Úvod do přístupu orientovaného na proces a k analýze rizik podle modelu "želva"
 • Proces auditování od vytvoření programu auditů k uzavření auditu
 • Plánování a provedení auditu procesu
 • Schéma hodnocení auditu procesu
 • Kodex jednání auditorů procesu
 • Obsah prvku procesu 2 - Management projektu
 • Obsah prvku procesu 3 - Plánování návrhu produktu a procesu
 • Obsah prvku procesu 4 - Realizace návrhu produktu a procesů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 6 - Analýza procesu výroby
 • Obsah prvku procesu 7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis
 • Přiřazování a hodnocení zjištění auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěr
 • Obsah prvku procesu 1 - Potenciální analýza
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky)

Doba trvání kurzu:

4 dny

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Lektor:

Ing. Michal Jančok

Metody výuky:

Výklad, workshopy.

Učební materiály:

Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování.

Doporučení:

Tento kurz je vhodný i pro zájemce, kteří chtějí dosáhnout "Kvalifikace certifikovaného auditora procesu VDA 6.3" v co nejkratší době. Nabízíme vám možnost získat potřebné znalosti a absolvovat certifikační zkoušku do 5 dní.

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete

zde.

Hotel, kde se kurz koná, je uveden u konkrétního termínu níže ve výpisu termínů. Kontakt na hotel naleznete v sekci

_blank>Ubytování.

Kurz je organizován ve spolupráci se slovenskou vzdělávací společností ABP Management.

V otázkách pomoci s rezervací ubytování, doporučeného parkování můžete kontaktovat

/www.abp-management.com/kontakt/ _blank>ABP Management.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

Kurz je obdobou předchozího schématu VDA 6.3 (2010) kurzu VDA 6.3 Audit procesu - modul A + VDA 6.3 Audit procesu - modul B II.

Součástí ceny kurzu na Slovensku jsou obědy a tištěná publikace VDA 6.3.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225
lukesova@csq.cz

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 - Slovensko

Vybraný termín:

21.6.2021  Bratislavský kraj

Cena
649 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.