Kurz "SPECIALIZOVANÝ - STANDARDIZACE ZNALOSTÍ V ROZSAHU ECDL"

kurz

Základní info

Pro koho: chystáte-li se na kurz ECDL neváhejte s námi absolvovat přípravu
Co se naučíte: zopakujete si nebo se naučíte standardní úkony a operace pro ovládání počítače a budete plně připraveni na složení ECDL
Vstupní znalosti: základní ovládání operačního systému Windows, znalosti ovládání kancelářských a grafických programů výhodou * lekce 1: Základy informačních technologií
* základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
* informační technologie a společnost - člověk versus počítač
* bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
* hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
* komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT
* lekce 2: Používání PC a správa souborů
* používání počítače a správa souborů
* tvorba adresářové struktury a její filozofie
* kopírování souborů
* nastavení uživatelského prostředí na počítači
* lekce 3: Textový editor
* filozofie práce s textem v textovém programu
* formátování písma, odstavců a dokumentu
* vlastní úprava textu a pravidla související
* možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů
* lekce 4: Tabulkový kalkulátor
* filozofie práce s tabulkovým programem
* formátování buňky a tabulky
* práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
* možnosti adresování v tabulce při kopírování
* tvorba grafů a databází
* možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek
* lekce 5: Databáze
* filozofie práce s databází
* vytvoření seznamu
* definice textových a číselných polí
* výběr položek a jejich zpracování
* ukládaní dat
* lekce 6: Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
* grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
* vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
* tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
* možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
* možnosti ukládání na jiná než běžná média
* lekce 7: Služby informační sítě
* filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
* možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost elektronická pošta - způsob využívání
* Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
* vyhledávání informací a jejich zpracování
* lekce 8, 9, 10: Praktická příprava
pozn.: Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je rozdělena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické (viz. lekce 1). Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů (viz. výše uvedené tématické celky).
Každý účastník kurzu obdrží zdarma studijní materiál podle vlastního výběru z nabídky lektora kurzu. Pokud jsou lekce čtyřhodinové a delší, je účastníkům kurzu poskytnuto občerstvení - káva, čaj nebo minerálka. Všechny kurzy jsou zaměřeny tak, aby co nejvíce pomohli jejich účastníkům implementovat informační a komunikační technologie do jejich práce, studia a života.

Kurz "SPECIALIZOVANÝ - STANDARDIZACE ZNALOSTÍ V ROZSAHU ECDL"

Vybraný termín:

 Středočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
4 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.