Kubernetes workshop (CZ)

Kurzem Vás provede Mgr. Věroslav Kaplan

Správce serverů, konzultant a školitel.
Pomáhá vývojářům i firmám nasazovat a provozovat…

Základní info

Popis kurzu

Kubernetes je platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro správu kontejnerových úloh a služeb, která usnadňuje deklarativní konfiguraci a automatizaci. Má velký, rychle rostoucí ekosystém. Služby, podpora a nástroje Kubernetes jsou široce dostupné.

Obsah kurzu

Základní koncepty Kubernetes

 • API server, 

  • řídící rovina, pracovní uzly • Kubernetes API objekty, API skupiny

 • Manifesty a objekty Kubernetes YAML

 • Základní druhy objektů

  • Pods, ConfigMaps, Secrets

  • Služby, štítky a anotace

  • Nasazení, StatefulSets

  • Jmenné prostory

  • Ingresses

  • Vlastní zdroje • Ovladače Kubernetes

  • Plánovač, ...
ÚKOLY: 


 • připojte se k serveru K8S

 • vytvořte objekty na serveru API

 • seznam objektů uzlu

 • zajistěte popisky a anotace


Pokročilý kubectl

Použití parametrů kubectl pro vlastní skriptování a zpracování objektů

 • připojení ke vzdálenému clusteru K8s

 • formáty --output a --template

 • --selector

 • --dry-run=
ÚKOLY: 

 • Použijte více souborů `kubeconfig`

 • Použijte filtrování a výstupy kubectl

 • Porovnejte sekce `.spec` a `.status` objektu k8s


Nasazení aplikací s aplikacemi/v1

Použití `Deployments`, `DaemonSets`, `StatefulSets` pro nasazení a zavádění aplikací.

 • Proč potřebujeme selektory?

 • `Deployment` a vztah k `ReplicaSet`

 • Co je to `revisionHistoryLimit` a co se může pokazit?

 • více `rolloutStategies` a jejich použití

 • K čemu se používá `ownerReference`?


ÚKOLY: 


 • Umístěte  `Deployment`, upravte jej a sledujte výsledky

 • Zkontrolujte zvláštnosti `revisionHistoryLimit`

 • Porovnejte priority `Recreate` a `RollingUpdate`. Vylaďte strategii RollingUpdate

 • Prohlédněte si `ownerReference`


Vystavení kontejnerových služeb vnějšímu světu

Vystavení podů službám pomocí štítků podů. Prozkoumejte více typů služeb.

Ingresses a CertificateManager zpřístupňují službu s protokolem HTTP/HTTPS.

Služby:

 • Rozdíl mezi ClusterIP a bezhlavými službami

 • Použití služby ExternalName pro zjišťování služby


Ingrese:


 • Jak ingrese fungují

 • Jak můžeme použít CertificateManager k získání certifikátů pomocí protokolu ACME


ÚKOLY (Služby)


 • Vystavte moduly pomocí služby...

 • Zkontrolujte odhalenou službu pomocí vyhledávání DNS.

 • Vytvořte bezhlavou službu a porovnejte ji s ClusterIP one

 • Zkontrolujte koncové body služby

 • Vytvořit službu LoadBalancer (pouze v cloudu)
ÚKOLY (Ingrese)

 • Vystavte službu světu na HTTP

 • Nakonfigurujte CertificateManager

 • K získání certifikátu LetsEncrypt použijte CertificateManager


Pod Resource Limity

Použití `resourceLimits`, měkkých a tvrdých limitů, pod tříd `QualityofService`.

Co se může pokazit na limitech zdrojů?ÚKOLY: 

 • Umístěte resourceLimits na objekty

 • Prozkoumejte, co se stane, když modul překročí limity.


Pod statusy and životní cyklus

Pody mohou mít více stavů a pokročilou inicializaci

 • pomocí `containers` a `initContainers`

 • sondy pod - `startupProbe`, `livenessProbe` a `readinessProbe`

 • použijte háčky `lifecycle` -  `preStop` a `postStart`

 • Použijte `terminationMessagePath`


ÚKOLY: 


 • Použijte initContainers, použijte háčky `preStop` a `postStart`.

 • Prozkoumejte `livenessProbe` a `readinessProbe` v rámci služby.


Pod plánování a afnity

Některé moduly lze spustit pomocí `podPriority`. Jak to lze použít?

Pody lze naplánovat tak, aby byly umístěny na konkrétních uzlech s afinitami.ÚKOLY: 

 • Vytvořte třídu PriorityClass a použijte ji na uzel.

 • Naplánujte pod do konkrétních uzlů pomocí  `nodeAffinity`.

 • Naplánujte více podů do jednoho uzlu pomocí `podAdffinity`

 • Prozkoumejte pod pomocí „podAntiAffinity“.


Nasazení pomocí Kustomize

K čemu slouží `kustomize` a jaké problémy nám `kustomize` může vyřešit?

ÚKOLY: 

 • Použijte kustomize k nasazení více instancí jedné aplikace

 • Zkontrolujte vygenerované manifesty kustomize.


Demo:


 • Použití kustomize s ArgoCD.


Grafy Helm

Použití Helm pro nasazení aplikací skládajících se z více manifestů. Jaké úkoly pro nás Helm řeší?

ÚKOLY: 

 • Stáhněte si graf z registru

 • Zkontrolujte graf

 • Nasaďte graf do vydání.

 • Přizpůsobte si „hodnoty“ grafu a znovu je rozmístěte. Zkontrolujte nasazené objekty.

 • Volitelně: vytvořte vlastní graf.


Skladování kontejnerů 

Implementace trvalého úložiště s objekty `PersistentVolume` a `PersistentVolumeClaim`.

ÚKOLY: 

 • Zkontrolujte existující třídy StorageClasses

 • Vytvořte nové PVC

 • Rozmístěte pod s PVC.

 • Prozkoumejte režimy PV.


K diskuzi?


 • Jobs

 • Cronjobs

 • Servisní účty a jejich oprávnění

 • Správa Secretu

 • Správa protokolů

 • Event management

Předpoklady

Základy práce s Dockerem a Kubernetes.

Kubernetes workshop (CZ)

Vybraný termín:

27.4.2023 –  28.4.2023  Online

Cena
20 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.