Kubernetes Advanced

Základní info

Kubernetes se během několika let vyvinul v komplexní řešení pro orchestraci kontejnerů s nepřeberným množstvím integračních postupů. Nicméně, stále se nejedná o platformu, která je připravená pro přímé uživatelské použití a vyžaduje znalosti celého systému.

Školení se zaměřuje na pokročilou správu a operování Kubernetes clusteru. Předpokládáme běžné znalosti práce s Kubernetes a soustředíme se na navazující témata, např. integrace s CI/CD, úložiště, rozdělování prostředků. V neposlední řadě je kladen důraz na zabezpečení clusteru.

Cílová skupina

 

 • Vývojáři aplikací
 • Cloud Platform Engineer
 • Projektanti IT systémů

 

Cíle kurzu

Školení Kubernetes Advanced je postaveno jako deep dive kurz, kde jsou vyžadovány předchozí zkušenosti s touto technologií. Zaměříme se na pokročilá témata jako je provozování produkčních aplikací, lifecycle management (LCM) a zabezpečení clusteru. Většina témat je demonstrována na živém prostředí a každý účastník dostane příležitost vyzkoušet si příklady na vyhrazeném clusteru.

V rámci kurzu je plánováno, že některá témata budou na začátku kurzu po dohodě s účastníky vynechána a jiným se budeme věnovat mnohem více do hloubky.

Garant kurzu

TOMÁŠ KUKRÁL

TOMÁŠ KUKRÁL

Tomáš vyvíjí edge cloud platformu založenu na Kubernetes ve společnosti Volterra. V minulosti pracoval pro společnost Mirantis a měl na starosti návrh Kubernetes clusterů a jejich doručení zákazníkům. Ve volném čase se věnuje parašutismu a cyklistice. 

 

Osnova

Nasazení aplikací

 

 • Základní principy Kubernetes
 • Aplikace ve více podech
 • PID 1 v kontejneru
 • Monitorování podů - liveness, readiness
 • Přidělování prostředků (cpu, pamět), výchozí limity, přesouvání podů (eviction)
 • DNS v clusteru - CoreDNS, DNS discovery
 • Správa nastavení aplikací a discovery
 • Načítání konfigurace z Kubernetes API (Downward API)
 • Persistentní úložiště
 • Použití hooků a init kontejnerů
 • Stavové aplikace (StatefulSets)
 • Automatické škálování aplikací (HPA)
 • Spouštění úloh v clusteru (Jobs, CronJobs)
 • Nastavení sítě a DNS
 • Použití namespace pro oddělení aplikací

 

Control plane

 

 • Kubernetes komponenty (etcd, apiserver, scheduler, conroller-manager, proxy, kubelet)
 • Etcd - RAFT, benchmarking, zálohování a obnovení, monitoring
 • Kubernetes API - monitorování stavu clusteru
 • Pokročilý scheduling - selectory, (anti)affinity, ruční spouštění podů
 • Použití vlastního scheduleru
 • Priority podů - preemption, QoS
 • Container Runtime - rozhraní CRI, cri-o, Docker
 • Automatické škálování DNS serveru
 • Úložiště pro kontejnerové image (registry)
 • Vysoká dostupnost pro control plane
 • Testování nastavení clusteru (conformance)
 • Použití admission controllerů

 

Nody (computes)

 

 • Monitorování Kubelet démona
 • Řešení výpadku nodu
 • Správa certifikátů pro Kubelet
 • Úprava konfigurace nodu bez restartu
 • Údržba nodů

 

Síťování

 

 • CNI - síť v Kubernetes
 • Kubenet
 • LoadBalancer služby
 • Ingress

 

Storage

 

 • Persistentní disky
 • Ukládání dat do host path
 • Jepičí storage (emptyDir)
 • CSI - Container Storage Interface
 • Správa disků v public cloudu (cloudproviders)

 

Správa clusteru (operation)

 

 • Monitorování aplikací s Prometheus
 • Logování
 • Kubernetes metr
 • Aktualizace Kubernetes clusteru
 • Řešení potíží v clusteru

 

Security

 

 • Bezpečnost a práva - RBAC, Identities
 • Cluster hardening - host networking, hostPid, drop capabilities
 • Audit a audit2rbac
 • Omezení přístupu a opravnění pomocí security contextů
 • Segmentace clusteru
 • Zabezpečení Kubelet démona

 

Other

 

 • Vlastní objekty (CRD)
 • Kubectl pluginy
 • Managed Kubernetes v public cloudu (GKE, EKS, AKS)
 • Cloudproviders - správa public cloudu z Kubernetes

 

 

Předpoklady na účastníka

 

 • Základní kurz Kubernetes
 • Základní terminologie a architektura Kubernetes (pod, svc, deployment, ...)
 • Základy síťování (IP adresa, subnet)
 • Použití terminálu pro spuštění příkazů

 

Požadavek na BYOD

 

 • Libovolný operační systém schopný spustit `kubectl`
 • SSH klient
 • Webový prohlížeč

 

Kubernetes Advanced

Vybraný termín:

23.11.2023 –  24.11.2023  Praha

Cena
34 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.