Korespondenční analýza

Základní info

Cílem kurzu je poskytnout základy jedné z nejrozšířenějších statistických metodologií pro analýzu mnohorozměrných kategorizovaných dat. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné využívání metody ve svých vlastních analýzách.

Korespondenční analýza (nebo také analýza korespondencí) je paralelní metodologií k faktorové analýze číselných dat v případech, kdy do analýzy vstupují četnosti v polích kontingenční tabulky, nebo soustavy kontingenčních tabulek. Metoda odhalí latentní faktory působící na vznik četností. Výstupem korespondenční analýzy jsou nezávislé latentní příčiny četnostní struktury (dimenze), váhy jednotlivých vstupních kategorií a proměnných na těchto faktorech, které mohou sloužit jako kvantifikace nominálních vstupních hodnot. Významným výstupem je také grafické zobrazení korespondencí mezi kategoriemi, tedy vizualizace asociačních a komparačních vztahů. Metoda může sloužit jako významný nástroj redukce dat (obdobně jako faktorová analýza).

Kurz je určen: Pro analytiky v oboru marketingu, personalistiky, kontroly kvality, kontroly procesů, pro výzkumné i vědecké pracovníky, ekonomy, atd.

Program kurzu:

  1. asociace v kontingenční tabulce: test chí-kvadrát, asociace v polích
  2. jednoduchá korespondenční analýza dvourozměrné kontingenční tabulky
  3. latentní faktory četnostní struktury, korespondenční mapa kategorií
  4. vícerozměrný problém: soustava tabulek četností
  5. symetrické a asymetrické závislosti
  6. zobrazení v asociačním prostoru – relační/korespondenční mapa
  7. kvantifikace kategorií, případů a skupin
  8. faktorová analýza kategorií

 

Korespondenční analýza

Vybraný termín:

27.2.2023  Praha 1 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Cena
5 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.