Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kerberos a LDAP

Základní info

Adresářová služba LDAP a autentikace pomocí Kerberos nejsou ve světě IT žádnými novinkami. Široká škála jejich implementací pokrývá jak platformu Windows (ActiveDirectory), tak svět unixových a linuxových distribucí (389 Directory Server, OpenLDAP, Sun ONE Directory Server a další).

S narůstající složitostí IT systémů a jejich správy se administrátoři i vývojáři často vzdalují základní konfiguraci nebo implementaci jednotlivých služeb a používají nadstavbu konfiguračních nástrojů nebo vyšší implementační postupy, aniž by měli detailní znalosti o funkcích, možnostech a omezeních základních technologických prvků nebo protokolů.

Kurz Kerberos a LDAP jde v tomto ohledu ke kořenům. Je koncipován tak, že jednak poskytne systematický úvod do fungování obou služeb jednotlivě i ve vzájemném propojení a dále poukáže na některé speciální vlastnosti a aspekty jejich nasazení. Teoretický výklad se v kurzu střídá s praktickými laby tak, aby účastníci po absolvování kurzu měli kromě teoretického porozumění schopnosti a dovednosti bezprostředně použitelné při nasazování a správě obou technologií.

Cílová skupina

 

 • systémoví administrátoři
 • projektanti IT systémů
 • vývojáři aplikací

 

Cíle kurzu

 

 • porozumět principům adresářových služeb a protokolu LDAP
 • osvojit si různé typy modelů při návrhu adresářové služby
 • umět provést standardní instalaci a základní konfiguraci serveru OpenLDAP
 • porozumět problematice zabezpečení dat v LDAP adresáři a řízení přístupu k datům
 • umět základní manipulace s daty v LDAP – vkládání a mazání, změny obsahu a vyhledávání
 • získat znalosti o monitorování, zálohování a vysoké dostupnosti LDAP
 • umět nastavit LDAP klienta a použít LDAP jako autentikační a autorizační službu
 • porozumět účelu a principům Kerberos
 • umět provést standardní instalaci a konfigurace Kerberos serveru, konfiguraci klientů a kerberizovaných služeb na aplikačních serverech
 • umět použít Kerberos jako autentikační autoritu pro přístup k LDAP datům
 • vědět, jak jednoduše nastavit na systému s RHEL centralizovanou autentikaci a správu účtu s využitím Kerberos a LDAP
 • porozumět použití Kerberos pro zabezpečení NFSv4

 

Osnova

 

 • Úvod do adresářových služeb a typy modelů
 • Co je adresářová služba
 • Příklady použití adresářové služby
 • Historie služby X.500 a její slabiny
 • LDAP jako nástupce X.509
 • Typy LDAP modelů: informační, jmenný, funkcionální a bezpečnostní
 • Informační model
 • Adresářové schema: atributy, třídy, OID
 • Standardy definování schemat
 • Definice atributů
 • Vyhledávání a porovnávací operátory pro atributy
 • Objektové třídy: strukturální a pomocné
 • Odvozování a dědičnost ve třídách
 • Speciální pomocná třída extensibleObject
 • LDIF
 • Aspekty při rozvrhování adresářové služby
 • Bezpečnost dat v adresáří a řízení přístupu k  datům
 • Jmenný model a organizace dat
 • Distinguished Name Directory Information Tree
 • Role sufixu a jeho volba
 • Dvě základní koncepce jmenného prostoru: hloubka a šíře
 • Definice jmenného prostoru v LDIF
 • Projektování adresáře
 • Práce s existujícím adresářem
 • Funkcionální model
 • Dotazování (searchcompare)
 • Manipulace s daty (adddeletemodifymodify RDN)
 • Autentikace (bindunbindabandon)
 • Řádkové nástroje balíku openldap-clients
 • Konfigurace LDAP klienta
 • Vyhledávání v adresáři: rozsahy, operátory a filtry
 • Speciální sufixy cn=configcn=monitor a cn=schema
 • Praktické použití ldapaddldapdeleteldappasswdldapmodify
 • Použití formátu LDIF pro manipulaci s daty
 • Autentikace a bezpečnost
 • Autentikace-autorizace-audit
 • Autentizační metody: simple-bind a SASL-bind
 • Bezpečná komunikace: TLS a SSL
 • Tvorba a instalace certifikátu pomocí OpenSSL, konfigurace klienta
 • Politika řízení klientského přístupu k adresářové službě: bind-policy
 • Bezpečnost dat: šifrování a Access Control Lists
 • Provoz
 • Instalace jednoduché LDAP služby s použitím OpenLDAP
 • Vysoká dostupnost a replikace
 • Distribuce dat: refereall
 • Zálohování a disaster recovery
 • Zvýšení efektivity přístupu: indexování
 • Monitorování a logování
 • LDAP jako centrální autentikační autorita
 • Projektové úvahy: výběr tříd a mapování atributů
 • LDAP a PAM
 • Jednoduchá cesta: LDAP, authconfig sssd
 • LDAP a Samba: krátké nahlédnutí
 • Kerberos, počítáme do tří
 • Historický úvod: co je Kerberos a co Cerberus?
 • Základní pojmy a zkratky: KDC, AS, TGS, TGT, principal, realm, a další.
 • Od klienta ke KDC a aplikačnímu serveru: jak to všechno funguje
 • Aktuální implementace: krb5, balíky, služby a konfigurační soubory
 • Kerberos, DNS a NTP
 • Instalace a bezpečnost
 • Jednoduchá instalace Master KDC, kadmin,další nástroje a utility
 • Prvotní zabezpečení: conf a kadm5.acl
 • Instalace aplikačního serveru, principály služeb, keytabs a nástroje ktutil a kvno
 • Příprava klientského systému: instalace balíků a konfigurace
 • Testovací trivium: kinitklist a kdestroy
 • Zabezpečení komunikace: preautentikace klienta a validace tiketu
 • Vysoká dostupnost: replikace, slave KDC
 • Zálohování a obnova KDC databáze
 • Kerberos a přístup k LDAP
 • GSSAPI mechanismus v SASL
 • LDAP jako „kerberizovaná“ služba
 • Mapování GSSAPI autentikovaných uživatelů
 • Centralizovaná správa účtů a něco navíc
 • Kerberos a PAM
 • Jednoduchá cesta: Kerberos, LDAP, authconfig sssd
 • Vztahy přímé a nepřímé důvěry mezi KDC
 • Kerberos jako zdroj šifrovacích klíčů: NFSv4
 • Ještě je tu IPA

 

Předpoklady účastníka

 

 • praktické ovládání standardních administračních postupů na systémech s RHEL/CentOS verze 7.x: instalace balíků, správa služeb, konfigurace
 • rutinní práce s příkazovým řádkem, editory vim nebo nano (Upozornění: naprostá většina postupů a příkladů se odehrává v prostředí příkazového řádku)
 • základní znalost síťových protokolů IP/TCP

 

Studijní materiály

Tištěné materiály.

Kerberos a LDAP

Vybraný termín:

7.6.2023 –  8.6.2023  ONLINE

Cena
25 900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.