Jazyk SCALA – programovanie I

Základní info

Úvod do programovania v multipradigmatickom programovacom jazyku SCALA, ktorý integruje výhody tak funkcionálneho ako aj objektového prístupu k modernému návrhu softwaru. V tejto prvej, úvodnej časti sa frekventant zoznámi s históriou a základnými rysmi programovacieho jazyka, príkazovým interpretom REPL a jeho použitím, pužitím SCALY v IDE (ECLIPSE, IntelliJ IDEA) ako aj integrovaním SCALY do stále viac populárneho Jupyter Notebook-u. V kurze sa ďalej zaoberáme základnými dátovými typmi, základnými programátorskými konštrukciami, funkciami a kolekciami.

Jazyk SCALA – programovanie I

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
12300 Kč (katalogová cena pro Prahu), 12300 Kč (katalogová cena pro Brno), 405 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.