JAVA - ZÁKLADY

kurz

Základní info

Anotace

Kurz je věnován základům jazyka, které jsou nezbytné pro pochopení dalších, pokročilejších témat. Probíraná látka je procvičována na ucelených příkladech provozovaných ve vývojovém prostředí Eclipse. Účastníci si sami píší příklady podle vzorů v příručce.

Obsah

 • - Obecně o Javě
  • - Objekty
  • - Třídy, pole, rozhraní
 • - První program - výpis na konzolu
 • - Čísla a výrazy
 • - Co jsou znakové řetězce
  • - Zjištění délky řetězce
 • - Co jsou pole
  • - Deklarace jednorozměrného pole bez inicializace
  • - Deklarace jednorozměrného pole s inicializací
  • - Vytvoření proměnné typu pole
  • - Stanovení délky položky a počtu položek pole
  • - Použití polí ve výrazech
  • - Vícerozměrná pole
 • - Řízení výpočtu
  • - Podmínkové příkazy
  • - Opakovací příkazy
 • - Použití polí
  • - Příklad dvojrozměrného pole
  • - Příklad trojrozměrného pole
  • - Proměna řetězce na znakové pole
  • - Proměna znakového pole na řetězec
 • - Metody pro manipulaci s řetězci
  • - Příklad na použití některých řetězcových metod
  • - Příklad na třídu StringBuffer
 • - Vytvoření objektů ze třídy
 • - Několik tříd v souboru
 • - Přetěžování metod
 • - Dědičnost a překrývání metod
 • - Proces vytváření objektu, inicializace a konstruktor
  • - Průběh vytváření objektu (instance)
 • - Vnitřní třídy
 • - Rozhraní (interface)
 • - Odvození dvou tříd z jednoho rozhraní
 • - Odvození jedné třídy ze dvou rozhraní
 • - Vnitřní třídy jako implementace rozhraní
 • - Polymorfismus a zpětné volání (callback)
 • - Anonymní vnitřní třída
 • - Příklad na vytváření a rušení objektů oken

Součástí kurzu jsou celkem tři příručky, první obsahuje příklady s komentářem, druhá stručný přehled definic jazyka Java a třetí obsahuje dodatečné informace. Kurz probíhá podle první příručky (shora uvedený obsah) v pořadí příkladů s příležitostnými odkazy na přehled definic a dodatky.

JAVA - ZÁKLADY

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.