Java EE 6: Develop Business Components with JMS & EJBs

kurz

Základní info

This Java EE 6: Develop Business Components with JMS EJBs training teaches you the knowledge required to build robust back-end functionality. Work with expert Oracle University instructors using Enterprise JavaBeans (EJB[TM]) version 3.1 technology.bLearn To:/pmplement business-tier functionality using EJB technology.ssemble and deploy EJB technology business-tier components on an application server.ntegrate an EJB technology-based application using the Java Messaging Service API.reate and implement timer-based services.ntegrate transactions and security into an enterprise application.escribe best practices and other advanced issues in business component development with EJB technology.xplore the EJB technology coding experience of session beans and message driven-beans in a JMS application.xamine EJB design, best practices, transaction management, messaging fundamentals and security.bBenefits to You/pou will learn to code session beans, message driven beans and use the JMS API. You will recognize the benefits of using EJB technology with respect to transaction management, messaging, and security in an enterprise application. You will also get a clear understanding of the EJB design best practices.bJava Platform, Enterprise Edition/phis course features the Java Platform, Enterprise Edition 6 (Java EE 6) technology, and uses the Java EE 6 SDK. You'll perform the course lab exercises using the NetBeans Integrated Development Environment (IDE). This hands-on lab environment uses Oracle WebLogic Server 12c.

Java EE 6: Develop Business Components with JMS & EJBs

Vybraný termín:

 Praha

Cena
40 160 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.