Java EE 5 Patterns SL-500-EE5

kurz

Základní info

Prerequisites:

 • Develop enterprise Java applications
 • Read and work with Object-Oriented modeling techniques, such as the Unified Markup Language (UML)
 • Explain the use of technologies within the Java EE platform
 • Work with the following Java technologies: Enterprise JavaBeans, JavaServer Pages, and servlets

Objectives:

 • Select an appropriate Gang of Four or Java EE pattern to solve a specific problem.
 • Apply a Gang of Four or Java EE pattern to an architecture and implementation.
 • Design and implement more effective Java EE applications.

Topics:

Exploring Object-Oriented Design Principles and Design Patterns

 • Describe the fundamental object-oriented design concepts
 • Describe the fundamental object-oriented design principles
 • Describe the characteristics of design patterns

Using Gang of Four Behavioral Patterns

 • Describe the basic characteristics of the Behavioral patterns
 • Apply the Strategy pattern
 • Apply the Command pattern
 • Apply the Iterator pattern
 • Apply the Observer pattern

Using Gang of Four Creational Patterns

 • Describe the basic characteristics of the Creational patterns
 • Apply the Factory Method pattern
 • Apply the Abstract Factory pattern
 • Apply the Singleton pattern

Using Gang of Four Structural Patterns

 • Describe the basic characteristics of the Structural patterns
 • Apply the Facade pattern
 • Apply the Proxy pattern
 • Apply the Adapter pattern
 • Apply the Composite pattern
 • Apply the Decorator pattern

Using Architectural Building Blocks

 • Compare architectural patterns to design patterns
 • Apply the Model View Controller pattern
 • Apply the Layers pattern
 • Explain tiers and layers in Java EE platform applications

Introducing Java EE Patterns

 • Describe the Java EE pattern philosophy
 • Describe the Java EE patterns and tiers in the Java EE pattern catalog

Using Integration Tier Patterns

 • List the features and purpose of the Integration Tier patterns
 • Apply the Service Activator pattern
 • Apply the Data Access Object (DAO) pattern
 • Apply the Domain Store pattern
 • Apply the Web Service Broker pattern

Using Presentation-to-Business Tier Patterns

 • Describe basic characteristics of the business tier Java EE patterns that facilitate communication with the presentation tier
 • Apply the Service Locator pattern
 • Apply the Session Facade pattern
 • Apply the Business Delegate pattern
 • Apply the Transfer Object pattern

Using Intra-Business Tier Patterns

 • Describe the basic characteristics of the Intra-Business Tier patterns
 • Apply the Application Service pattern
 • Apply the Business Object pattern
 • Apply the Transfer Object Assembler pattern
 • Apply the Composite Entity pattern
 • Apply the Value List Handler pattern

Using Presentation Tier Patterns

 • Describe basic characteristics of the Presentation Tier Java EE patterns
 • Describe the Model 2 Architecture and the Apache Struts Framework
 • Apply the Intercepting Filter pattern
 • Apply the Front Controller pattern
 • Apply the Application Controller pattern
 • Apply the Context Object pattern

More Presentation Tier Patterns

 • Apply the View Helper pattern
 • Apply the Composite View pattern
 • Apply the Dispatcher View pattern
 • Apply the Service to Worker pattern

Exploring AntiPatterns

 • Define AntiPatterns
 • Describe Integration Tier AntiPatterns
 • Describe Business Tier AntiPatterns
 • Describe Presentation Tier AntiPatterns

Applying Java EE BluePrints Design Guidelines

 • Describe the Java EE BluePrints design guidelines
 • Describe the Java Pet Store demo software
 • Describe the Java EE patterns used in the Java Pet Store demo software

Java EE 5 Patterns SL-500-EE5

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.