Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ITIL® 3 Service Operation + exam and retake

Základní info

Popis kurzu

Toto školení je určeno pracovníkům zapojeným do činností v následujících oblastech: řízení událostí a monitoring, řízení problémů, analýza prvotních příčin a řízení přístupu. Školení se rovněž zabývá komunikací a akcionářským řízením, organizací služby Service Desk, technickým řízením a aplikačním řízením.Školení ITIL Vám umožní plně využívat osvědčených postupů v oblasti IT a oslovuje každého, kdo se podílí na poskytování nebo podpoře IT služeb. ITIL je v souladu s mezinárodními standardy kvality včetně ISO/IEC 20000 a byl přijat různými organizacemi po celém světe (NASA, NHS nebo Disney™).ITIL® Intermediate Service Operation (SO) je jedním z pěti modulů ITIL® Service Lifecycle. Zaměřuje se na funkce, principy, procesy a provozní činnosti, které umožňují jednotlivcům i organizacím úspěšně řídit a zlepšovat jejich správu IT služeb.
Tento modul se zaměřuje na koordinaci a provádění činností souvisejících s průběžným řízením a provozováním produktů nebo služeb. Zahrnuje také technologické a podpůrné zdroje používané k jejich poskytování.
Service Operation v oblasti poskytování služeb umožňují organizacím a IT týmům efektivně provozovat a udržovat produkty a služby, které vyvíjejí, a zajistit tak, aby jejich uživatelé měli k dispozici účinné zdroje.


Po absolvování tohoto kurzu můžete získat 26 bodů PDU.


Uvedená cena obsahuje poplatek za certifikační zkoušku.Cílová skupina


ITIL® Intermediate Service Operation je vhodný pro IT profesionály na pozicích jako Release Manager, Security Administrator, Application Support, IT Operations Manager, Database Database, Problem Manager, Service Desk a Incident Manager, Network Support, Security Manager.Všichni pracovníci IT, kteří jsou odpovědní za poskytování IT služeb v organizaci.


Kurz bude obzvláště zajímavý pro zaměstnance, kteří pracují nebo řídí oddělení IT Service Operation nebo chtějí začlenit tento modul do své kvalifikace ITIL Expert.PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.This course is designed for those involved in event management and monitoring, problem management and root cause analysis, and access management. The course also covers communication and stakeholder management, service desk organization, technical management, and application managementITIL enables you to fully benefit from proven best practices in IT and is relevant to anyone involved in the delivery or support of IT services. ITIL is aligned with various international quality standards including ISO/IEC 20000 (IT Service Management Code of Practice) and has been adopted by thousands of organisations worldwide, such as NASA, the UK National Health Service (NHS) and Disney™. Learn more about ITIL.


ITIL® Intermediate Service Operation focuses on the principles, processes, operational activities and functions that enable organisations and individuals to successfully manage how their products and services perform.


ITIL® Intermediate Service Operation (SO) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the functions, principles, processes and operational activities that enable individuals and organisations to successfully manage how their products and services perform, helping them improve their IT Service Management.
The module focuses on the coordination and execution of activities regarding the ongoing management and operation of the products or services developed or implemented during the service strategy, design and transition phases of the IT Service Lifecycle. It also covers tech and support resources used to deliver them.
Service Operation best practice enables organisations and IT teams to effectively sustain and maintain the products and services they develop, ensuring that their users are provided with efficient resources.


You could obtain 26 PDU (Professional Development Units) after you have attained this course. Price of exam is included in the price of the course.Target group


ITIL® Intermediate Service Operation is suitable for IT professionals in positions such as Release Manager, Security Administrator, Applications Support, IT Operations Manager, Database Administrator, Problem Manager, Service Desk and Incident Manager, Network Support, Security Manager.
All IT Staff, who is responsible for the delivery of IT services in an organization.


The course will be of particular interest to staff working in or managing an IT Service Operation department or wishing to include this module as part of their ITIL Expert qualification.


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

ITIL® Intermediate Service Operation is suitable for IT professionals in positions such as Release Manager, Security Administrator, Applications Support, IT Operations Manager, Database Administrator, Problem Manager, Service Desk and Incident Manager, Network Support, Security Manager.
All IT Staff, who is responsible for the delivery of IT services in an organization.


The course will be of particular interest to staff working in or managing an IT Service Operation department or wishing to include this module as part of their ITIL Expert qualification.

Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will:


 • Gain a thorough understanding of the managerial and supervisory issues regarding IT Service Operation processes, functions and activities.

 • Be able to understand the important interfaces between Service Operation and the other stages within the ITIL Service Lifecycle.

 • Be prepared to sit the formal ITIL Service Operation examination.

 • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.


 • What you receive during the course:  • ITIL® Intermediate Service Operation training materials in paper form

  • Trial exams: questions + answers

  • The ITIL Winning Strategy Poster

  • Pen

  • SticksFollow-up training


Itil scheme


Available certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info ITIL® 3 Intermediate Certificate + Retake


The following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

 • Existing holder of the ITIL® 3 Foundation Certificate, or an earlier Foundation qualification and an ITIL® 3 Foundation Bridge Certificate

 • Candidates should have read the Service Operation book

Studijní materiály

V angličtině

Návaznosti

Itil scheme

ITIL® 3 Service Operation + exam and retake

Vybraný termín:

22.11.2021  Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.