Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ITIL® 3 Service Design + exam and retake

Základní info

Popis kurzu

ITIL® Intermediate Service Design (SD) je jedním z pěti modulů ITIL® Service Lifecycle. Zaměřuje se na návrh služeb IT a zahrnuje architektury, procesy, zásady a dokumentaci, které vám umožňují navrhnout služby, které odpovídají potřebám organizace nebo programu.Proces návrhu je nezbytný pro další zlepšování a rozvoj služeb v rámci životního cyklu IT. Tento modul vám umožní přístup k technikám potřebným pro vývoj, správu a integraci návrhu služeb do procesu řízení IT služeb.Představuje také účel, zásady a procesy navrhování služeb a učí vás, jak tuto metodu organizovat a implementovat jako součást celkového řízení služeb, jakož i poskytování pokynů týkajících se činností a úvah souvisejících s technologií. Tento modul demonstruje, jak se service design týká ostatních fází ITIL Service Lifecycle.Toto školení vede nejenom k získání samostatné kvalifikace pro oblast Service Design, avšak je zároveň jedním z modulů životního cyklu vedoucích k získání kvalifikace odborné úrovně ITIL Expert. Školení se zabývá všemi aspekty oblasti Service Design a vychází z manuálu ITIL® 3.Certifikaci Service Design lze provést pouze po akreditovaném školení.Uvedená cena obsahuje poplatek za certifikační zkoušku.


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.


ITIL® Intermediate Service Design (SD) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that enables you to design services that meet the needs of the organisation or programme.The design process is vital to the continued improvement and development of services within the IT lifecycle. This module will give you access to the techniques required to develop, manage and integrate service design into the IT Service management process.It also introduces the purpose, principles and processes of service design and teaches you how to organize and implement this as part of overall service management, as well as providing guidance on technology-related activities and considerations. In addition, this module demonstrates how service design relates to the other stages of the ITIL Service Lifecycle.This course offers training towards a free-standing Service Design qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert qualification. The course covers all aspects of Service Design and is based upon the ITIL V3 core book of the same name.


The Service Design certification can only be taken following an accredited training course.


Price of exam is included in the price of the course


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

ITIL® Intermediate Service Transition is suitable for IT professionals in positions such as Release Manager, IT Change Manager, IT Configuration Manager, IT Project Support, IT Project Manager, IT Programme Manager.The target group of the ITIL® Expert Qualification: Service Transition Certificate is:


  • Individuals who require a detailed understanding of the ITIL® Service Transition phase of the ITIL core lifecycle and how it may be implemented to enhance the quality of IT service provision within an organisation.

  • IT professionals working within or about to enter a Service Transition environment and requiring a detailed understanding of the processes, functions and activities involved.

  • Individuals seeking the ITIL® Expert in IT Service Management for which this qualification is one of the six prerequisite modules.

  • Individuals seeking progress towards the ITIL® Advanced Level Certification for which the ITIL® Expert is a prerequisite.

Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will:


  • Gain a thorough understanding of the managerial and supervisory issues regarding IT Service Design processes and activities.

  • Be able to understand the important interfaces between Service Design and the other stages within the ITIL Service Lifecycle.

  • Be prepared to sit the formal ITIL Service Design examination.

  • Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass.Available certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info ITIL® 3 Intermediate Certificate + Retake


The following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

Existing holder of the ITIL® 3 Foundation Certificate, or an earlier Foundation qualification and an ITIL® 3 Foundation Bridge Certificate

Studijní materiály

V angličtině

ITIL® 3 Service Design + exam and retake

Vybraný termín:

4.5.2020  Praha

Cena
27700 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.