ITIL® 3 Foundation + exam

Základní info

Popis kurzu

Obsahem tohoto školení je úvod do základů řízení IT služeb (IT Service Management) (ITSM) na základě verze 3. soustavy nejlepších postupů řízení ITIL. Popisuje klíčové pojmy, procesy, funkce a úlohy životního cyklu služby ITIL a zaměřuje se na hlavní rozdíly mezi verzemi 2 a 3 ITIL. Na interaktivní výuce založené školení sestává z lekcí a praktických cvičení, jež napomáhají vybudovat dobrou znalost a chápání hlavních aspektů ITIL V3. Školení je pro účastníky přípravou na složení certifikační zkoušky ITIL V3 Foundation.


Toto školení Vám umožní plně využívat osvědčených postupů v oblasti IT a oslovuje každého, kdo se podílí na poskytování nebo podpoře IT služeb. ITIL je v souladu s mezinárodními standardy kvality včetně ISO/IEC 20000 a byl přijat různými organizacemi po celém světe (NASA, NHS nebo Disney™).
ITIL Foundation je vstupní úroveň, která poskytuje všeobecné povědomí o klíčových prvcích, terminologii a koncepcích ITIL. Tento modul také pokrývá vazby mezi etapami životního cyklu, použitými procesy a jejich přínosem k praxi.


Po absolvování tohoto kurzu můžete získat 22,5 PDU.
Uvedená cena obsahuje poplatek za certifikační zkoušku.


Cílová skupina


ITIL Foundation je vhodný pro ty, kteří vyžadují základní znalosti rámce ITIL a jak mohou být použity ke zvýšení kvality řízení služeb IT v rámci organizace.


Certifikace platí i pro IT profesionály, kteří pracují v rámci organizace, která přijala ITIL a přispívají k celkovému programu zlepšování služeb.


PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.


This course introduces the fundamentals of IT Service Management (ITSM) based on Version 3 of the IT Infrastructure Library (ITIL). It describes the key concepts, processes, functions and roles of the ITIL service lifecycle. The course is made up of lectures and practical assignments, which provide an interactive learning experience. This results in good awareness and comprehension of the main aspects of ITIL. The course prepares attendees for the ITIL V3 Foundation Certificate examination.
You could obtain 22,5 PDU (Professional Development Units) after you have attained this course. Price of exam is included in the price of the course.


ITIL enables you to fully benefit from proven best practices in IT and is relevant to anyone involved in the delivery or support of IT services.
ITIL is aligned with various international quality standards including ISO/IEC 20000 (IT Service Management Code of Practice) and has been adopted by thousands of organisations worldwide, such as NASA, the UK National Health Service (NHS) and Disney™. Learn more about ITIL.ITIL Foundation is the entry level certification, providing general awareness of the key elements, terminology and concepts of ITIL®. This module also covers the links between lifecycle stages, the processes used and their contribution to service management practices.


Target group


ITIL Foundation is suitable for individuals who require a basic understanding of the ITIL framework and how it may be used to enhance the quality of IT service management within an organization.


The certification also applies to IT professionals who work within an organization that has adopted ITIL and so need to be aware of and contribute to the overall service improvement programme.


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

ITIL Foundation is suitable for individuals who require a basic understanding of the ITIL framework and how it may be used to enhance the quality of IT service management within an organization.


The certification also applies to IT professionals who work within an organization that has adopted ITIL and so need to be aware of and contribute to the overall service improvement programme.

Obsah kurzu

Upon successful completion of this course participants will be able to:


 • Gain an understanding of the ITIL service lifecycle and its key components

 • Gain the knowledge necessary to prepare for the “Foundation Certificate in IT Service Management” examination from PeopleCert

Detailed Course Outline


 • Service Management as a Practice

 • Introduction to IT Service Management

 • ITIL introduction
  Service Lifecycle

 • Introduction of the lifecycle stages
  Key Principles, Models and Concepts

 • Introduction to key principles, models and concepts
  Concepts, Roles and Functions

 • Service Strategy

 • Service Design

 • Service Transition

 • Service Operation

 • Continual Service Improvement
  Technology and Architecture

 • Architecture and technology to manage the IT Services
  ITIL® Qualification Scheme
  Revision and Mock Examination

Follow-up training


Itil scheme


Available certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info ITIL® 3 Foundation Exam


The following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

Experience and knowledge of IT computing environments are useful but not essential

Studijní materiály

V angličtině

Návaznosti

Itil scheme

ITIL® 3 Foundation + exam

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.