ISTQB® CT Advanced Level - Test Analyst (CZ)

Petr Neugebauer

Kurzem Vás provede Petr Neugebauer

Základní info

Popis kurzu

Tento 3denní kurz se zaměřuje na obecně použitelné techniky pro testování softwaru, které jsou nad rámec úrovně ISTQB® Certified Tester Foundation Level a je přípravou na certifační zkoušku ISTQB® CT Advanced Level - Test Analyst.

Školení zahrnuje cvičení a otázky z praktických zkoušek, které zdůrazňují klíčové aspekty osnov, pomáhají účastníkům porozumět a procvičovat předložené koncepty a metody a připravit je na certifikační zkoušku. 

Cíle kurzu

Od uchazeče, který dosáhne certifikace ISTQB Advanced Test Analyst, lze očekávat, že:

 • Zvládne použít pokročilé techniky pro navrhování testů na všech testovacích úrovních.

 • Využije riziko k maximalizaci hodnoty testování upřednostněním všech jeho aspektů.

 • Zvládne učinit dobré rozhodnutí o úrovni podrobností v testovací dokumentaci.

 • Chápe přínosy pro řízení testování.

 • Rozumí kvalitativním charakteristikám testování obchodní domény.

 • Ví, jak přistupovat k testování použitelnosti a přístupnosti.

 • Chápe, jak lze maximalizovat účinnost recenzí a jakou roli mohou mít kontrolní seznamy.

 • Naučí se sestavovat a používat taxonomii defektů.

 • Zvládá napsat jasné a použitelné zprávy o závadách, včetně zpráv o nefunkčních závadách.

 • Rozumí používání údajů o klasifikaci a analýze hlavních příčin u hlášení závad.

 • Umí dobře využít testovací nástroje, které jsou relevantní pro testování obchodní domény, včetně testů automatizační nástroje a technika automatizace testů řízená klíčovými slovy. 

Určeno pro

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o postup v zavedené kariéře testování softwaru (testeři, testovací analytici, testovací inženýři, test konzultanti, vedoucí testovacího týmu, testovací manažeři, testeři akceptace uživatelů a vývojáři softwaru). Vhodný je i pro ty, kdo chtějí porozumět testování softwaru hlouběji než na základní úrovni (projektoví manažeři, manažeři kvality, manažeři vývoje softwaru, obchodní analytici, ředitelé IT a konzultanti managementu).

Obsah kurzu

Kapitola 1: Úkoly testovacího analytika v testovacím procesu

 • Jak může a musí být přizpůsoben standardní testovací proces, jeho hlavní činnosti a pracovní produkty kontext různých typů životního cyklu vývoje softwaru, např. tradiční vs. agilní.

 • Různé úrovně podrobností, s nimiž lze testware vyrábět; navrhování testovacích případů; zajištění sledovatelnosti.


Kapitola 2: Úkoly testovacího analytika při testování založeném na riziku


 • Identifikace rizik, hodnocení rizik a zmírňování rizik jako systematický a účinný způsob stanovení priorit činnosti testování softwaru.


Kapitola 3: Testovací techniky


 • Pokročilá aplikace black-boxových technik Foundation Level.

 • Více technik black-box: jak mohou klasifikační stromy a párové testování pomoci s komplexním testováním vývojové výzvy. 

 • Techniky založené na zkušenostech: hádání chyb, testování založené na kontrolním seznamu, průzkumné a defektní testování.

 • Jak identifikovat nejvhodnější techniku/techniky.


Kapitola 4: Testování charakteristik kvality softwaru


 • Model kvality softwarového produktu.

 • Testování dílčích charakteristik funkční vhodnosti.

 • Testování interoperability.

 • Testování použitelnosti.

 • Testování přenositelnosti.


Kapitola 5: Recenze


 • Jak mohou kontrolní seznamy zvýšit účinnost recenzí.


Kapitola 6: Testovací nástroje a automatizace


 • Typy testovacích nástrojů, které mohou pomoci analytikovi netechnických testů.

 • Automatizace testů na základě klíčových slov. 

Předpoklady

Certifikát ISTQB® Certified Tester Foundation Level není předpokladem pro účast na tomto školení. Je však nezbytné, aby jej účastníci buď získali, nebo alespoň absolvovali vzdělávací kurz ISTQB® Certified Tester Foundation Level. Dále se doporučuje, aby zájemci o školení měli alespoň roční praktické zkušenosti s testováním softwaru.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

ISTQB® CT Advanced Level - Test Analyst (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
17500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.