ISO kótování a tolerance

Základní info

Komu je kurz určen?

Technikům, kteří pracují s výkresy, inženýrům a manažerům kvality, procesním inženýrům, vedoucím výroby, pracovníkům laboratoře, pracovníkům odpovídajícím za měřidla, členům týmu APQP, konstruktérům pro osvěžení znalostí.

Co Vám kurz přinese? 

 • Pochopení přínosu GD&T pro zkracování vývojové fáze produktů, snížení nákladů na konstrukci, přispění k prevenci a eliminaci změn, zlepšení kvality designu, porozumění potřeb výroby.
 • Schopnost aplikovat GD&T, porozumět účelu návrhu zákazníka a zlepšení plánování a realizovatelnosti výroby a procesů, ověřování GD&T.
 • Naučíte se koncepty MMC, LMC a RFS.
 • Schopnost použít GD&T ke zlepšení ověřování a kontroly kóty, porozumění základním požadavkům ISO 1101, geometrickým tolerancím, symbolům, termínům a pravidlům využití.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Účastníci musí mít základní znalosti čtení výkresové dokumentace.
Výhodou je zkušenost s výrobními procesy nebo procesy měření.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

 • Úvod do GD&T
 • Tolerance rozměru, rozměrové obvody
 • Textura povrchu
 • Pravidla a koncepty GD&T
 • Rozdělení GT
 • Tolerance tvaru plochy a profilu
 • Tolerance pozice
 • Závislé tolerance
 • Soustřednost a symetrie
 • Házení
 • Způsoby definování znaků jakosti

Doba trvání kurzu:

2 dny

Lektor:

Ing. Stanislava Rašková, Ph.D., MBA

Metody výuky:

Výklady teorie, případová studie.

Forma ukončení:

Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

ISO kótování a tolerance

Vybraný termín:

10.12.2020  Praha

Cena
7890 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.