Implementing Secure Solutionswith Virtual Private Networks

Základní info

V tomto školení sa účastníci podrobne zoznámia so spôsobmi zabezpečenia dát, ktoré prechádzajú sieťovou infraštruktúrou, pomocou implementácie VPN riešení postavenom na produktoch Cisco. Účastníci získajú skúsenosti s konfiguráciou site-to-site a Remote-Access VPN na ASA 5500X a Cisco IOS smerovačoch. Školenie obsahuje nové trendy v konfigurácii ako je FlexVPN, DMVPN, GETVPN, VTI na IOS smerovačoch a konfiguráciu SSL VPN a Dynamic Access Policy (DAP) na Cisco ASA zariadeniach. Účastníci budú schopní zabezpečiť komunikáciu v dátových sieťach a nastaviť detailnú politiku pre Site-to-site a Remote Access prístup. Kurz SVPN je súčasťou CCNP Security certifikácie.

Implementing Secure Solutionswith Virtual Private Networks

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
65000 Kč (katalogová cena pro Prahu), 2690 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.