Implementing and Administering Cisco Solutions

Základní info

Cíle kurzu

Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít základní teoretické a praktické znalosti v oblasti počítačových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol a poskytnout dobrý technický základ pro navazující Cisco školení ve všech technologických oblastech.Tento kurz připraví uchazeče na certifikační zkoušku 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA).Některé okruhy jsou ve formě samostudia.Kurz je obsahem náhradou kurzů ICND1 a ICND2, přičemž je doplněn o témata nových technologií jako SD-Access, SD-WAN, základy programability zařízení a taktéž obsahuje vybrané kapitoly z oblastí bezdrátových sítí a síťové bezpečnosti.

Obsah kurzu

- Základní funkce IP datových sítí, OSI a TCP/IP model, síťová média a typy kabeláže - LAN sítě, Ethernet protokol- Základní konfigurace přepínače - Konfigurace a troubleshooting VLAN, trunků IP adresace (IPv4/IPv6)- Základní konfigurace směrovače- Statické a dynamické směrování, inter-VLAN routing- Úvod do protokolu Open Shortest Path First (OSPF)- Základy Spanning Tree protokolu (STP) and Rapid Spanning Tree protokolu (RSTP)- Konfigurace linkové agregace a L3 redundance- WAN sítě a protokoly, VPN sítě- Nastavení DHCP, ACL, NAT, Overloading- Základní koncepty kvality služeb (QoS)- Základy bezdrátových sítí- Úvod do architektury sítí- Základy síťové programability a softvérově-definovaných sítí (SDN)- Úvod do technologií Cisco DNA Center™, Software-Defined Access (SD-Access), a Software-Defined - Wide - Area Network (SD-WAN)- Správa Cisco zařízení - záloha konfigurací a software, licence, SNMP, syslog a NetFlow- Základy síťové bezpečnosti a obrany před hrozbami- Základní konfigurace zabezpečení síťových prvků

Předpoklady

- Základní znalost práce s počítačem.- Základy IP adresace.

Studijní materiály

Účastníci obdrží přístup k elektronické verzi studijních materiálů.

Implementing and Administering Cisco Solutions

Vybraný termín:

25.11.2024 –  29.11.2024  Bratislava 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2 500 Euro + 20% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.