GOC670 - Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure

Základní info

Data Science je nový trend v spravovaní dát, ktorý vznikol ako reakcia na rastúce množstvo dát, ktoré máme k dispozícii a doteraz sme ich aktívne nevyužívali napriek tomu, že tieto dáta môžu ukrývať veľmi cenné informácie, ktoré je však nutné získať vhodnou analýzou. Na tomto kurze sa zoznámite s problematikou Data Science, ujasníte si, čo tento termín znamená a dozviete sa, akým spôsobom môžete prístupy Data Science využiť aj vy vo svojich organizáciách, napríklad pre predikciu správania zákazníkov alebo predikciu životnosti strojov vo výrobe. Na kurze sa ďalej naučíte identifikovať zdroje dát pre vaše analýzy, zoznámite sa s hlavnými rodinami algoritmov, ktoré sa používajú pre prediktívnu analýzu dát a dozviete sa, kedy je vhodné použiť ktorý prístup. V priebehu kurzu si budete skúšať praktické experimenty nad dátami s využitím služby Azure Machine Learning a dozviete sa tiež, ako svoje riešenia prevádzkovať na vlastnom SQL Server bez nutnosti využívať cloud s pomocou SQL Server Machine Learning Services. Kurz je určený pre dátových analytikov a vývojárov, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými možnosťami prediktívnej analýzy dát s využitím strojového učenia.

GOC670 - Úvod do Data Science a strojového učenia v Microsoft SQL Server a Microsoft Azure

Vybraný termín:

23.11.2020 –  25.11.2020  Bratislavský kraj

Cena
735 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.