GOC644 - Jazyk DAX a tvorba dátového modelu pre Power BI a SQL Server Analysis Services

Základní info

V rámci tohto školenia sa zoznámite s jazykom DAX v prostredí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Vďaka hlbšej znalosti jazyka DAX sa naučíte naplno využívať možnosti spracovania a dotazovania dát v Power BI Desktop, či SQL Server Analysis Services. Zoznámite sa s tým, aké business problémy sú riešené tvorbou modelu v jazyku DAX, ako správne navrhnúť a implementovať dátový model, ktorý bude zdrojom dát pre vaše reporty a BI riešenia. Zoznámite sa so základnými DAX funkciami, ktoré použijeme na tvorbu vypočítaných stĺpcov, jednoduchých ale aj zložitejších merítok pre analýzu dát. Ďalej pochopíte, čo je to kontext výpočtu a ako pracovať pri výpočtoch s časom. Nedotknutou nezostane ani problematika optimalizácie dátového modelu a jeho zabezpečenie.

GOC644 - Jazyk DAX a tvorba dátového modelu pre Power BI a SQL Server Analysis Services

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
12800 Kč (katalogová cena pro Prahu), 12800 Kč (katalogová cena pro Brno), 490 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.