GOC3401 - Vývoj webových služeb pomocí ASP.NET Web API

Základní info

Dnešní Internet je plný nejrůznějších webových služeb, ať už veřejných nebo privátních, ať už mezi různými systémy nebo jen mezi vrstvami jedné aplikace; dnešní systémy se často skládají z mnoha vrstev, které mezi sebou intenzivně komunikují. Jeden příklad za všechny: moderní webové aplikace používající klientský MVVM pattern (za pomoci knockout.js či Angularu). Je tedy často nezbytné vytvářet funkční API, či se naučit je konzumovat. Na kurzu si vysvětlíme principy RESTful služeb a ukážeme si, jakým způsobem lze takové služby jednoduše vytvářet za pomoci technologie ASP.NET Web API. Neopomeneme ani možnosti konzumace Web API a OData služeb, ať už pomocí JavaScriptu či pomocí .NETu. Projdeme si i pokročilejší témata, jako je zabezpečení, různé formáty dat či rozšíření OData pro komplexní dotazování nad daty webových služeb. V kurzu se lehce dotkneme i Entity Frameworku, který budeme používat jako datový zdroj. Jeho předchozí znalost však není nutná.

GOC3401 - Vývoj webových služeb pomocí ASP.NET Web API

Vybraný termín:

3.9.2020 –  4.9.2020  Jihomoravský kraj

Cena
10800 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.