GOC261 - Management softwarových projektov

Základní info

Tento kurz sa zaoberá základnými princípmi a špecifikami projektov, ktorých produktom je software. Zoznámite sa s podstatou vývoja softwaru a možnými spôsobmi prístupu k tvorbe softwaru. Uvedieme vás do problematiky riadenia softwarových projektov podľa klasického aj procesného prístupu. Naučíte sa používať postup plánovania pomocou Use Case, techniky adaptívneho a prediktívneho plánovania metód "Risk Driven" a "Test-First Development" a metód odhadov nákladov na vývoj softwaru. Dôraz je kladený na princípy riadenia evolučných projektov, riešenie prechodu na interaktívny spôsob vývoja a na spôsob adaptácie CASE nástroja. Taktiež sa zoznámime s podstatou riadenia a zabezpečenia kvality softwaru z hľadiska procesných metodík a štandardov ISO, CMMI-SW a IEEE. Referenčnou metodikou pre väčšinu definovaných postupov je tzv. "Unified Process (UP)".

GOC261 - Management softwarových projektov

Vybraný termín:

10.12.2020 –  11.12.2020  Bratislavský kraj

Cena
460 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.