GOC2126 - Optimalizácia výkonu, ladenie a škálovateľnosť aplikácií

Základní info

Kurz je určený vývojárom na platforme .NET (Core), ktorí chcú preniknúť do detailov .NET a C# aplikácií a naučiť sa písať maximálne rýchle aplikácie, používať správne koncepty alebo optimalizovať spotrebu pamäti, súčasne na odhaľovanie a diagnostiku týchto problémov ("postmortem" aj aktuálnych), s použitím dostupných nástrojov. Dôraz je kladený na praktickú aplikáciu získaných znalostí. Študenti budú schopní použiť nadobudnuté znalosti okamžite po návrate do reálneho sveta. Kurz je vhodný pre vývojárov nad klasickým frameworkom rovnako ako na .Net Core alebo Mono for Xamarin.

GOC2126 - Optimalizácia výkonu, ladenie a škálovateľnosť aplikácií

Vybraný termín:

19.5.2021 –  21.5.2021  Bratislavský kraj

Cena
540 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.