Excel VBA

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Školeni je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a se zásadami správy a zabezpečení maker.

Cíle kurzu

Vytvářejte v Excelu makra v jazyce VBA - přijďte na školení Excel 2010 VBA.

Úvod do VBA v Microsoft Excel
Objektový model
Proměnné
Větvení programu
Cykly
Pokročilé techniky
Formulářové prvky

Určeno pro

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, je zaměřené na vytváření vlastních funkcí a formulářů s využitím jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Obsah kurzu

 1. Úvod do VBA v Microsoft Excel
  • pokročilé techniky maker
  • nastavení zabezpečení
  • absolutní a relativní adresy
  • editor jazyka Visual Basic
 2. Objektový model
  • seznámení s objektovým modelem
  • práce s buňkou a oblastí - objekt Range
  • práce s listem - objekt WorkSheet
  • práce se sešitem - objekt Workbook
  • další často používané objekty
 3. Proměnné
  • deklarace
  • typy proměnných
  • práce s polem
  • vlastní typy
 4. Větvení programu
  • If
  • Select Case
 5. Cykly
  • For
  • For Each
  • Do Loop
  • While
 6. Pokročilé techniky
  • vytvoření uživatelských funkcí
  • tvorba reportů pomocí VBA
  • distribuce kódu - tvorba doplňků
 7. Formulářové prvky
  • vložení tlačítka
  • přiřazení makra tlačítku
  • další ovládací prvky
  • zápis dat pomocí formuláře

Předpoklady

velmi pokročilá znalost programu Excel

Studijní materiály

naše učební materiály v ceně

Excel VBA

Vybraný termín:

27.11.2024 –  29.11.2024  Středočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.