Excel – přehledy, seznamy, grafy a aktivní tabulky se vzorci

kurz

Základní info

2-denní kurz v rozsahu celkem 18 (2x9) vyučovacích hodin je určený všem administrativním, řídícím a ostatním pracovníkům, zpracovávajícím informace v tabelární podobě. Kurz je zaměřený zejména na:

-          základní filosofii použití tabulek a tabelárního přehledu dat a informací

-          typy a formáty údajů v tabulkách (měna, číslo, procenta, datum a čas, vlastní formát), práce s buňkami a listy (propojování buněk a listů), oblasti dat a tiskové možnosti

-          praktické použití aritmetických vzorců a výpočtů a základních výpočetních funkcí (SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX, MIN)

-          sestavení tabulky s využitím vzorců a funkcí, automatická aktualizace dat, kopírování údajů, funkcí a vzorců (volby Kopírovat, Vložit, Vyjmout, klávesové zkratky, tažení myší)

-          návrhy, formáty a úpravy základních typů grafů (sloupcový, spojnicový, výsečový) v návaznosti na existující tabulky, jejich významy a praktické použití

-          statistické funkce COUNTIF a SUMIF, jejich praktické použití, práce s datovými přehledy

-          logická funkce KDYŽ a její praktické využití, podmíněné formátování

-          základy práce s funkcemi data a času (DNES, DEN, MĚSÍC, HODINA, MINUTA) praktické využití formátu datum a čas, číselné a jiné řady

-          základy práce s textovými, vyhledávacími, datovými, matematickými a dalšími funkcemi, prakticky použitelnými dle konkrétních požadavků klienta

Kurz je koncipován pro verze MS OFFICE 2003 i 2007, výklad je podpořen řadou praktických ukázek a příkladů, studenti navíc obdrží příručku s popisem základních operací a funkcí programu MS EXCEL. Lektoři, prověření vedením kurzů v projektech orientovaných na sféry komerční i z prostředků EU jsou zvyklí přizpůsobovat výuku s ohledem na úroveň znalostí a zkušeností studentů s uplatňováním principu individuálního přístupu k jednotlivcům.

Absolvent kurzu získá znalosti na úrovni „Středně pokročilý“, je schopen samostatné tvůrčí práce s prostředky, umožňujícími efektivně vytvářet automaticky aktualizovatelné přehledy, zpracovávat rozsáhlé datové přehledy a sestavovat souhrnné výstupní přehledy.

Termíny je možné sjednat telefonicky na čísle 608 328 398 nebo na e-mailu realiaservis@seznam.cz.

Cena dvoudenního kurzu v rozsahu osmnáct výukových hodin je 2.600,- Kč na osobu včetně DPH. Minimální počet účastníků kurzu jsou 3 osoby, maximální obsazenost jednoho kurzu je 12 osob. Při počtu 6 a více osob je poskytována sleva od 10% z celkové ceny. Úhrada kurzovného se provádí převodem na bankovní účet 2642131001/5500 nejpozději jeden pracovní den před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech je po dohodě úhrada kurzovného možná v hotovosti v den zahájení kurzu.

Po dohodě s klientem jsou možné i individuální podmínky (pronájem notebooků a projektoru pro sídlo klienta, výuka ve výjezdním místě dle požadavků klienta, víkendové nebo večerní kurzy, doplňková témata, rozložení doby výuky do více dnů, atd.).

 

Excel – přehledy, seznamy, grafy a aktivní tabulky se vzorci

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2600 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.