Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Efektivní porady

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Myslíte si, že Vám pracovní porady „žerou“ čas? Domníváte se, že jen pouhý zlomek informací je určen vám? Nudíte se při poradě nebo si vyřizujete pomocí mobilu pracovní (soukromé) záležitosti? Máte pocit, že jsou Vaši kolegové na poradu nepřipraveni? Štve Vás, že mnozí chodí buď chronicky pozdě nebo že nedodržují čas na přestávku? Vadí Vám, že se nedozvídáte dopředu, co bude předmětem porady? Máte pocit, že by vám bez porady bylo lépe? Pokud jste si na některou z předchozích otázek odpověděli kladně, pak je tento kurz určen právě vám. V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, individuální a skupinová práce, dotazníkové šetření, workshop, cvičení v modelové situaci a využívání okamžité zpětné vazby. Absolventi školení „Efektivní porady“: - zjistí, jak identifikovat a odstraňovat chyby při přípravě a realizaci porad - zkonfrontují si své představy o ideální poradě s ostatními účastníky kurzu a lektorem - dozvědí se, jak ovlivnit předsedajícího a jak uřídit účastníky porady - seznámí se se 7 typy porad a určí si, kterým se dál budou chtít věnovat - projdou si jednotlivými fázemi efektivní porady - v rámci modelového tréninku si vyzkouší připravit a zrealizovat zvolený typ porady

Cíle kurzu

Úvod do problematiky
WebTest: Chyby a nedostatky našich porad
Workshop: Zpracování důležitých nedostatků porad
Informace, které využijeme při libovolném typu porady
Průzkum: Jaké typy porad u Vás ve firmě probíhají a jakých se účastníte?
Volitelný Výběr z následujících typů porad
Periodicky se opakující porady
Porady, které jsou situačně ovlivněné
Jednotlivé fáze efektivní porady
Modelový trénink

Obsah kurzu

 1. Úvod do problematiky
  • 7 typů porad v kostce. jaké mají cíle?
 2. WebTest: Chyby a nedostatky našich porad
  • Vyhodnocení webtestu a určení prioritních témat k dalšímu rozpracování
 3. Workshop: Zpracování důležitých nedostatků porad
  • nápady, jak odstranit konkrétní chyby při realizaci porad
  • představy o ideálně vedené poradě
  • inspirace lektorem
 4. Informace, které využijeme při libovolném typu porady
  • Co může porada přinést účastníkovi, předsedajícímu a firmě?
  • Typy předsedajících poradě – jejich přednosti, nedostatky a způsoby, jak je ovlivnit
  • Typy účastníků porad – jejich přínosy, rizika a způsoby, jak je uřídit
 5. Průzkum: Jaké typy porad u Vás ve firmě probíhají a jakých se účastníte?
  • Tématický Blok slouží k zaměření dalšího průběhu kurzu „na míru“
 6. Volitelný Výběr z následujících typů porad
  • Periodicky se opakující porady
   • Manažerská porada (běžná agenda vedení firmy)
   • Provozní porada (rozdělování práce podřízeným)
   • Projektová porada (kontrola správnosti realizace projektu)
  • Porady, které jsou situačně ovlivněné
   • Operativní porada (něco se pokazilo, rychle to opravme)
   • Krizová porada (něco hoří, pojďme to uhasit, než dojde k nejhoršímu)
   • Kreativní porada (dělejme věci jinak)
   • Strategická porada (dobijme další trhy, předhoňme konkurenci)
 7. Jednotlivé fáze efektivní porady
  • Příprava porady – vedení a členové porady, role při poradě, podklady, informovanost
  • Úvod – zápis porady, kontrola úkolů, prezentace informací, analytická část
  • Efektivní jádro - struktura diskuse, skupinové techniky, nápravná opatření
  • Průběžné korekce - řízení konfliktů, zpětná vazba
  • Závěr - stanovení strategií, přijímání rozhodnutí, vyhodnocování porady
 8. Modelový trénink
  • Příprava a realizace vybraného typu porady

Efektivní porady

Vybraný termín:

19.7.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.