ECDL - příprava

kurz

Základní info

2-denní kurz v rozsahu celkem 18 (2x9) vyučovacích hodin je určený všem administrativním, řídícím a ostatním pracovníkům, zpracovávajícím a upravujícím textové dokumenty. Kurz je zaměřený zejména na:

-          základní filosofii práce s texty, význam úpravy dokumentace ve smyslu ISO

-          typy a formáty textů (fonty, řezy a velikosti písma, barva, zvýraznění), práce s odstavci a stránkami (formátování ohraničení a stínování), nastavení zobrazení a tiskové možnosti

-          praktické použití a nastavení stylů, kopírování formátu, formátovací znaky

-          záhlaví a zápatí, automatické texty (číslování stran, vkládání datových a časových údajů), kopírování odstavců a objektů (volby Kopírovat, Vložit, Vyjmout, klávesové zkratky, tažení myší)

-          vkládání, formáty a úpravy objektů (obrázky, Wordart, symboly, automatické tvary) do textu, nastavení pozice a speciálních efektů

-          vkládání a úpravy tabulek, použití jednoduchých vzorců

-          vkládání automaticky aktualizovatelného obsahu, praktické používání poznámek pod čarou a vysvětlivek

-          praktické použití Hromadné korespondence, sestavení a tisk dopisů, obálek, adresních štítků a odesílání hromadných e-mailů

-          revize, používání automatické kontroly pravopisu, komentáře a porovnání dokumentů, použití funkce Uzamknout dokument

Kurz je koncipován pro verze MS OFFICE 2003 i 2007, výklad je podpořen řadou praktických ukázek a příkladů, studenti navíc obdrží příručku s popisem základních operací a funkcí programu MS WORD. Lektoři, prověření vedením kurzů v projektech orientovaných na sféry komerční i z prostředků EU jsou zvyklí přizpůsobovat výuku s ohledem na úroveň znalostí a zkušeností studentů s uplatňováním principu individuálního přístupu k jednotlivcům.

Absolvent kurzu získá znalosti na úrovni „Středně pokročilý“, je schopen samostatné tvůrčí práce s prostředky, umožňujícími efektivně vytvářet a zpracovávat textové dokumenty v odpovídající administrativní kvalitě.

Termíny je možné sjednat telefonicky na čísle 608 328 398 nebo na e-mailu realiaservis@seznam.cz.

Cena dvoudenního kurzu v rozsahu osmnáct výukových hodin je 2.600,- Kč na osobu včetně DPH. Minimální počet účastníků kurzu jsou 3 osoby, maximální obsazenost jednoho kurzu je 12 osob. Při počtu 6 a více osob je poskytována sleva od 10% z celkové ceny. Úhrada kurzovného se provádí převodem na bankovní účet 2642131001/5500 nejpozději jeden pracovní den před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech je po dohodě úhrada kurzovného možná v hotovosti v den zahájení kurzu.

Po dohodě s klientem jsou možné i individuální podmínky (pronájem notebooků a projektoru pro sídlo klienta, výuka ve výjezdním místě dle požadavků klienta, víkendové nebo večerní kurzy, doplňková témata, rozložení doby výuky do více dnů, atd.).

ECDL - příprava

Vybraný termín:

 Praha

Cena
15 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.