E -kurz profesního růstu analytika UML a OOP AM PROFESSIONAL

kurz

Základní info

Řešení přímo v praxi konkrétní agendy od zadání až po návrh analytického modelu v posloupnosti kapitol, které jsou obdobou iterace při vývoji.

Tento e-learningový kurz je již velmi praktické povahy: jeho náplní je řešení konkrétního analytického modelu jako části reálného systému, tj. návrh business procesů, model případů užití, class diagramy a to konkrétně jako související příklady části systému. Podrobněji o kurzu a jeho náplni viz http://www.objects.cz/distance/nabidkadistance.php

Kurz je rozdělen jednotlivými milníky, k jejichž datu se odevzdávají lektorovi dosavadní výsledky k posouzení. Lektor tak může upozornit na vhodnější řešení a doporučit vhodné metody. Nad řešeními se průběžně diskutuje v diskusním fóru, které je součástí kurzu a které imituje týmovou práci. Účastníci vystupují pod anonymními nicky, pod vedením lektora společně řeší analytické modely z praxe, mohou také klást otázky školiteli. Na konci kurzu absolvent získá certifikát o absolvování školení.

Kurz je organizován tzv. distanční formou, tj. pomocí aplikace přes internet. Díky tomu pracovník po dobu intenzivního vzdělávání neopouští prostředí své firmy anebo domova. Není vázán ani žádným konkrétním dnem či hodinou, čas školení probíhá podle jeho osobní volby.

Kurz vede RNDr. Ilja Kraval.

E -kurz profesního růstu analytika UML a OOP AM PROFESSIONAL

Vybraný termín:

 Online

Cena
9900 Kč + 20 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.