DP-080 - Querying Data with Microsoft Transact-SQL (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí základy dialektu Microsoft pro standardní jazyk SQL: Transact-SQL. Témata zahrnují dotazování i úpravu dat v relačních databázích, které jsou hostovány v databázových systémech založených na Microsoft SQL Server, včetně: Microsoft SQL Server, Azure SQL Database a, Azure Synapse Analytics.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

 • používat dotazovací nástroje pro SQL Server

 • psát příkazy SELECT k načtení sloupců z jedné nebo více tabulek

 • třídit a filtrovat vybraná data

 • používat integrované funkce k vrácení datových hodnot

 • vytvářet skupiny dat a agregovat výsledky

 • upravit data pomocí Transact-SQL pomocí INSERT, UPDATE, DELETE a MERGE

Určeno pro

Tento kurz je pro každého, kdo potřebuje psát základní dotazy SQL nebo Transact-SQL. Kdo pracuje s daty jako analytik dat, datový inženýr, datový vědec, správce databáze nebo vývojář databáze. Může to být také užitečné pro ostatní, kteří se periferně zabývají daty, nebo se chtějí dozvědět více o práci s daty, jako jsou solution architekti, studenti a technologičtí manažeři.

Obsah kurzu

Modul 1: Začínáme s Transact-SQL

V tomto modulu se dozvíte o základech jazyka Transact-SQL (T-SQL), obecných vlastnostech a terminologii relačních databází. Tento modul také představí základní příkaz SELECT pro načítání dat z tabulky.Lekce

 • Úvod do jazyka Transact-SQL

 • Použití příkazu SELECT

 • Lab: Začínáme s nástroji pro dotazy na SQL Server a psaní dotazů v T-SQL


Modul 2: Třídění a filtrování výsledků dotazu

V modulu se naučíte, jak řídit, jaké údaje se vracejí, v pořadí, ve kterém se vracejí. Použití klauzule ORDER BY, se stránkováním i bez něj. Dozvíte se o různých druzích filtrů, které lze v klauzuli WHERE použít k řízení, které datové řádky jsou vráceny. Dozvíte se také, jak spravovat výsledky odstraněním duplikátů pomocí DISTINCT.Lekce

 • Třídění výsledků dotazu

 • Filtrování dat

 • Lab: Seřadit a filtrovat data vrácená dotazy SELECT


Modul 3: Používání spojení a poddotazů

V tomto modulu prozkoumáte dotazy T-SQL, které přistupují k datům z více tabulek s různými druhy operací JOIN a jednoduchými poddotazy.Lekce

 • Používání operací JOIN

 • Použití poddotazů

 • Lab: Psaní dotazů s operacemi JOIN

 • Lab: Psaní příkazů SELECT pomocí poddotazů


Modul 4: Používání vestavěných funkcí

V modulu prozkoumáte použití vestavěných funkcí pro vrácení vypočítaných nebo speciálních hodnot v seznamu SELECT nebo v klauzuli WHERE. Mezi funkce patří matematické funkce, řetězcové funkce a systémové funkce. Existují i ​​další typy funkcí, které budou zmíněny, ale nebudou podrobně popsány. Dozvíte se také, jak kombinovat řádky dat do jedné skupiny a poskytnout souhrnné informace pro skupinu, například SUM, MIN nebo MAX.Lekce

 • Začínáme se skalárními funkcemi

 • Seskupení agregovaných výsledků

 • Laboratoř: Integrované funkce


Modul 5: Úpravy dat

V tomto modulu se naučíte příkazy T-SQL pro úpravu dat tabulky včetně UPDATE, DELETE a MERGE a také různé možnosti INSERT včetně vytvoření nové tabulky s daty z existující tabulky. Rovněž se podíváte na to, jak má systém automaticky vkládat hodnoty pro sloupce při vkládání dat.Lekce

 • Vkládání dat do tabulek

 • Úpravy a mazání dat

 • Laboratoř: Upravit data

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

DP-080 - Querying Data with Microsoft Transact-SQL (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
16 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.