Developing Solutions for Microsoft Azure

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí, jak implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající úložiště Azure, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečovat řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a využívat služby Azure a služby třetích stran, a zahrnout do svých řešení modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.

Určeno pro

Studenti tohoto kurzu se zajímají o vývoj Azure nebo o složení certifikační zkoušky Microsoft Azure Developer Associate.

Obsah kurzu

Modul 1: Vytváření webových aplikací Azure App Service

Studenti se naučí, jak vytvořit webovou aplikaci na platformě Azure App Service. Naučí se, jak platforma funguje a jak vytvářet, konfigurovat, škálovat, zabezpečit a nasazovat na platformě App Service.

Lekce

 • Základní koncepty služby Azure App Service
 • Vytváření webových aplikací Azure App Service
 • Konfigurace a monitorování aplikací Service apps
 • Měřítko aplikací App Service
 • Pracovní prostředí Azure App Service

Modul 2: Implementace funkcí Azure

V tomto modulu se naučíte vytvářet aplikace funkcí a integrovat spouštěče a vstupy / výstupy do aplikace.

Lekce

 • Přehled funkcí Azure
 • Vývoj funkcí Azure
 • Implementace trvalých funkcí

Modul 3: Vývoj řešení využívající blob storage

Studenti se naučí, jak funguje úložiště Azure Blob, jak spravovat data prostřednictvím životního cyklu úložiště blob typu hot / cold / archive a jak používat klientskou knihovnu úložiště Azure Blob ke správě dat a metadat.

Lekce

 • Základní koncepty úložiště Azure Blob
 • Správa životního cyklu úložiště Azure Blob
 • Práce s úložištěm Azure Blob

Modul 4: Vývoj řešení využívající úložiště Cosmos DB

Studenti se naučí, jak je strukturován Cosmos DB a jak je spravována konzistence dat. Studenti se také naučí, jak vytvářet účty Cosmos DB a vytvářet databáze, kontejnery a položky pomocí kombinace Azure Portal a .NET SDK.

Lekce

 • Přehled Azure Cosmos DB
 • Datová struktura Azure Cosmos DB
 • Práce se zdroji a day v Azure Cosmos DB

Modul 5: Implementace řešení IaaS

Tento Modul ukáže studentům, jak vytvářet virtuální stroje a image kontejnerů, které se mají použít v jejich řešeních. Obsahuje vytváření virtuálních strojů pomocí šablon ARM k automatizaci nasazení prostředků, vytváření a správě image Dockeru, publikování image do Azure Container Registry a spuštění kontejneru v Azure Container Instances.

Lekce

 • Poskytování virtuálních strojů v Azure
 • Tvorba a nasazení šablon ARM
 • Tvorba image kontejnerů
 • Publikování image kontejneru do registru Azure
 • Tvorba a spouštění image kontejnerů v instancích Azure Container

Modul 6: Implementace autorizace a ověřování uživatelů

Studenti se naučí, jak využít Microsoft Identity Platform v2.0 ke správě ověřování a přístupu k prostředkům. Studenti se také naučí, jak používat knihovnu Microsoft Authentication Library a Microsoft Graph k ověřování uživatelů a načítání informací uložených v Azure a jak a kdy používat sdílené přístupové podpisy.

Lekce

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Ověřování pomocí knihovny Microsoft Authentication Library
 • Použití aplikace Microsoft Graph
 • Autorizace datových operací v Azure Storage

Modul 7: Implementace bezpečných cloudových řešení

Tento modul popisuje, jak zabezpečit informace (klíče, tajné kódy, certifikáty), které aplikace používá k přístupu ke zdrojům. Zahrnuje také zabezpečení informací o konfiguraci aplikace.

Lekce

 • Správa klíčů, takných kódů a certifikátů pomocí KeyVault API
 • Implementace spravovaných identit pro zdroje Azure
 • Zabezpečení dat konfigurace aplikace pomocí Azure App Configuration

Modul 8: Implementace správy API

Studenti se naučí, jak publikovat API, vytvářet zásady pro správu informací sdílených prostřednictvím API a spravovat přístup k jejich API pomocí služby Azure API Management.

Lekce

 • Přehled správy API
 • Definování zásad pro API
 • Zabezpečení API

Modul 9: Vývoj aplikací Service Logic Apps

Tento modul naučí studenty, jak používat Azure Logic Apps k plánování, automatizaci a orchestraci úkolů, obchodních procesů, pracovních toků a služeb napříč podniky či organizacemi.

Lekce

 • Přehled aplikací Azure Logic
 • Tvorba vlastních konektorů pr Logic Apps

Modul 10: Vývoj řešení založených na událostech

Studenti se naučí, jak vytvářet aplikace s architekturami založenými na událostech.

Lekce

 • Implementace řešení využívající Azure Event Grid
 • Implementace řešení využívající Azure Event Hubs
 • Implementace řešení využívající Azure Notification Hubs

Modul 11: Vývoj řešení založených na zprávách

Studenti se naučí, jak vytvářet aplikace pomocí architektur založených na zprávách.

Lekce

 • Implementace řešení využívající Azure Service Bus
 • Implementace řešení využívající Azure Queue Storage queues

Modul 12: Monitoring a optimalizace řešení Azure

Tento modul učí studenty, jak nastavit kód pro telemetrii a jak analyzovat a řešit problémy s jejich aplikacemi.

Lekce

 • Přehled monitorování v Azure
 • Instrument aplikace pro monitorování
 • Analýza a řešení problémů aplikací
 • Implementace kódu, který zpracovává přechodné chyby

Modul 13: Integrace ukládání do mezipaměti a doručování obsahu v rámci řešení

Studenti se naučí, jak používat různé služby ukládání do mezipaměti ke zlepšení výkonu svých aplikací.

Lekce

 • Vývoj pro Azure Cache for Redis
 • Vývoj pro úložiště na on CDNs

Studijní materiály

Materiály v elektronické podobě

Developing Solutions for Microsoft Azure

Vybraný termín:

17.5.2021 –  21.5.2021  Online

Cena
42000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.