Developing App. and Automating Workflows Using Cisco Platf.

Základní info

Cíle kurzu

Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na certifikaci Cisco® DevNet Associate a na vykonávaní různých činností v role síťového automation inženýra. Studenti se naučí, jak implementovat jednoduché síťové aplikace s využitím Cisco platforem jako jejich základu, a jak vytvářet automatizované workflows napříč oblastmi sítí, bezpečnosti, kolaboračních řešení, nebo výpočtové infrastruktury v datacentru. Kurz zároveň poskytne studentům možnost vlastnoručně řešit skutečné scénáře a problémy pomocí Cisco Application Programming Interface (API) a moderních vývojových nástrojů.

Obsah kurzu

- Moderní vývoj aplikací- Postupy při vývoji aplikací- Dizajn aplikací- Úvod do síťových API- Používaní REST API- Popis možností programability na Cisco platformách- Úvod do různých Cisco platforem- Vztahy mezi sítěmi a aplikacemi- Modelově orientované programování s využitím YANG modelů- Nasazení aplikací - Testovaní a zabezpečování aplikací - Automizace konfigurace infrastrukturyObsah LABů:- Parsování API datových formátu s použitím Python- Používaní Git pro Version Control- Identifikace aplikační architektury a dizajnových vzorů na obrázku- Implementace jednoduchého aplikačního vzoru a abstrakční metody- Analýza HTTP protokolových správ- Používaní nástroje Postman- Troubleshooting HTTP chybových kódu- Využití API pomocí Python- Používaní Cisco Controller API- Používaní Cisco Webex Teams™ Collaboration API- Interpretace základního síťového diagramu- Identifikace problémů s konektivitou aplikací- Základní operace s použitím Network Configuration Protocol (NETCONF)- Používaní Bash příkazů pro lokální vývoj

Předpoklady

- Základní počítačová gramotnost a orientace v operačním systému- Praktické zkušenosti s programováním (obzvláště Python)- Základní znalosti síťových protokolů a principů- Zkušenost s jakoukoli Cisco platformouK tomu Vám mohou pomoci tyto doporučené předchozí kurzy:- Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

Studijní materiály

Účastníci obdrží přístup k elektronické verzi studijních materiálů.

Developing App. and Automating Workflows Using Cisco Platf.

Vybraný termín:

25.11.2024 –  29.11.2024  Praha 8 Upřesnující informace k termínu

Cena
60 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.