Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní grafika

studium

Základní info

Odborné předměty

Navrhování | Písmo | Výtvarné techniky a technologie | Výtvarná příprava | Figurální kresba | Výpočetní technika | Počítačová grafika | Marketing a management.

Společné vyučovací předměty

Český jazyk – rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny výtvarné kultury, Právo, Teorie a dějiny reklamy, Masmédia, Aktuální otázky reklamy, Estetika, Etika, Marketingová komunikace, Reklamní texty, Aplikovaná psychologie.

Studenti oboru Reklamní grafika se během studia naučí vytvořit intelektuální i výtvarný koncept a následně jej vyzuálně ztvárnit do obhájitelného projektu.V tomto oboru je vyučována reklamní tvorba v teoretické i praktické rovině, v historickém i intelektuálním a kreativním kontextu. Od nejjednoduších základů, přes tvorbu piktogramů, logotypů, plakátů a tvorbu firemní vizuální identity, až po řešení celorepublikových reklamních kampaní. Od aktivního používání profesionálního aktuálního softwaru, po zvládnutí realizačních technologií, přípravu rozpočtu až po profesionální přípravu podkladů pro prezentaci i pro vlastní např. polygrafickou realizaci úkolu.

Navrhování

Výuka je zpočátku zaměřena na nalezení adekvátního vizuálního výrazu k danému tématu. Jde o vystižení podstaty věci. Studenti se průběžně seznamují také s kompozičními, typografickými a hierarchickými pravidly. Studenti se naučí vyjadřovat se grafickou zkratkou a vytvářet hodnotné a jasně čitelné znaky. Později se studenti naučí vytvářet logotypy, celé systémy firemní korporátní grafiky a navrhovat a obhájit koncept celorepublikové reklamní kampaně. Dalšími úkoly jsou časopisecký a knižní design.

Písmo

Písmo je hodnotou estetickou, výrazem tvárnosti a vkusu. Znalost tvarů písma a jeho užití je zvláště důležitá pro grafické obory. K tvorbě písma je nezbytný smysl pro kresbu a cit pro linii. Studenti se naučí zručnosti při tvorbě i samostatnému výtvarnému vyjádření pomocí písma. Budou také schopni použít písmo jako doplňující grafický projev, stejně jako využít písmo jako samostatné grafické dílo.

Co se dále naučíte:

Výtvarnou přípravu, programy Creative Suite 4 Design Premium, Photoshop, Illustrator, InDesign, program 3D Blender.

 

Dále nabízíme

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní fotografie
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Strategie a obchod
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Výstavnictví

 

Klíčová slova: vyšší odborná, reklama, grafika, pomaturní studium

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní grafika

Vybraný termín:

 Praha

Cena
21488 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.