Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní fotografie

studium

Základní info

Obor Reklamní fotografie rozvíjí individuální dovednosti a vytváří profesionální návyky vedoucí k samostatné činnosti. Systematicky vás připraví pro práci relamního fotografa. Naučí vás připravovat samostatně reklamní kampaně od základní idey po realizaci a rozumět zásadám marketingu.

Odborné předměty

Dějiny fotografie | technologie a přístroje | fotografické materiály | přípravná kresba
fotografická tvorba – cvičení | marketinga management | základy výpočetní techniky.

Společné vyučovací předměty

Český jazyk – rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny výtvarné kultury, PrávoTeorie a dějiny reklamy, Masmédia, Aktuální otázky reklamy, Estetika, Etika,Marketingová komunikace, Reklamní texty, Aplikovaná psychologie.

OF na OF aneb obor fotografie na Orange Factory

Zdánlivě navzdory svému názvu nesleduje výuka v Ateliéru reklamní fotografie primárně cíl vychovat „pouze“ reklamní fotografy, ale naopak usiluje o to, aby absolventi oboru byli samostatně tvořícími výtvarníky schopnými prosadit svou volnou tvorbu do případné společenské zakázky. Jestliže se škola při svém vzniku v roce.

2004 ustavila nejenom na předpokladu sociálního významu reklamy jakožto hybné síly hospodářského rozvoje, ale především na schopnosti reklamy pozitivně formovat životní styl společnosti, potom výukový plán studia fotografi e chce – nebo spíše musí – vnímat přípravu svých studentů v mnohem širším i hlubším kontextu společenského významu umělecké tvorby.

Vzájemně se doplňující dvojice fotografických pedagogů, prof. Miroslav Vojtěchovský a MgA. Marian Beneš, organizují výuku v ateliéru tak, aby se pokud možno nelišila od modelu praktikovaného na školských pracovištích poskytujících pomaturitní vzdělávání v České republice.

Výukový systém Ateliéru reklamní fotografie se v zásadě opírá o konstrukci zavedenou v českém i slovenském vysokém školství architektem poválečného fotografického vzdělávání, prof. Jánem Šmokem. Nicméně je upraven zkušenostmi ateliérové výuky uskutečňované tradičně na školách typu AVU a VŠUP. Konstrukce studijního plánu je navíc obohacena o zajímavé aspekty studia fotografie na dvou rovinách zahraničních škol. Jednak v newyorském International Center of Photography, kde v letech 2001-2003 působil MgA. Marian Beneš jako student i asistent při výuce, stejně jako na univerzitní úrovni ve washingtonské School of Communication (American University, Washington, DC), kde působil v letech 1999-2003 prof. Miroslav Vojtěchovský.

Posluchač je během tříletého studia v Ateliéru reklamní fotografi je vyzýván k tomu, aby hledal svůj vlastní výraz a tvůrčí možnosti v práci se všemi úrovněmi fotografické techniky – počínaje vlastníma rukama vytvořenou dirkovou komorou, přes analogový kinofilm až k vysoce profesionálním digitálním středoformátovým stěnám.

Workshopy zvané Praxe profesionálního fotografického studia – zejména ve spolupráci s automobilovým průmyslem – dávají poté možnost studentům nahlédnout do skutečně náročného procesu realizace zakázky.

V programu fotografické tvorby se ale také vedle přesně definovaných náročných cvičení objevují zcela volná zadání, umožňující posluchačům libovolným směrem překračovat tradičně vnímané hranice fotografie.

 

Dále nabízíme

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní grafika
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Strategie a obchod
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Výstavnictví

 

Klíčová slova: vyšší odbprná, reklama, fotografie, estetika

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní fotografie

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 488 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.