Databáze Microsoft Access pro pokročilé

kurz

Základní info

Předpoklady

Než si vyberete tento kurz, měli byste umět pracovat s programen Access na úrovni začátečníka.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí používat pokročilejší funkce programu pro zpracování informací Microsoft Access. Vysvětleny budou. Naučí se vytvářet, a propojovat tabulky složitější tabulky, vytvářet dotazy na základě kritérií, formuláře a sestavy. V poslední části kurzu se seznámí s vytvářením výstupních sestav pro tisk i pro internetové stránky.

Anotace kurzu

* pokročilejší seznámení s funkcemi programu Access
* jak začít práci s programem, spuštění programu, vytvoření nové databáze, otevření existující databáze, zavření databáze, ukončení programu
* plocha hlavního okna Accessu, použití myši, panelů nabídek, panelu nástrojů, dialogová okna ovládání průvodců, okno databáze, okna objektů databáze
* jak pracovat v tabulce, datový list a pohyb v něm, přidání nového záznamu, úpravy stávajícího záznamu, rušení údajů v datovém listu, hledání údajů, záměna údajů, práce se sloupci, nastavení vzhledu buněk
* úprava struktury tabulky, vytvoření dalších tabulek, relace mezi tabulkami
* jak zpřehlednit vstup údajů – formuláře, automatický formulář, průvodce formulářem, vytvoření formuláře pomocí návrhového zobrazení, úprava formulářů
* jak vytisknout údaje – sestavy, automatická sestava, průvodce sestavou, vytvoření sestavy pomocí návrhového zobrazení, úpravy a tisk sestav
* jak vybírat údaje, filtry a dotazy
* práce s internetem, export do HTML, použití panelů nástrojů pro internet, vložení hypertextového odkazu do tabulky
* import a export dat
* praktické ukázky a použití, samostatné řešení úloh

Pomůcky

Účastníkům je po dobu kurzu zapůjčena kniha Access, kterou si mohou po skončení kurzu zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Databáze Microsoft Access pro pokročilé

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 890 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.