Data Mining

kurz

Základní info

Tento dvoudenní kurz je určen osobám, které chtějí odhalit informace a znalosti ukryté v datech. Cílem tohoto kurzu není ukázat jen vhodné postupy, ale také způsob, jak co nejlépe prezentovat výsledky. V průběhu kurzu budou prezentovány nejrůznější techniky: korelační analýza, regresní analýza, časové řady, klasifikační stromy, neuronové sítě a další. Na závěr budou ukázány konkrétní příklady z oblasti vytěžování dat. V průběhu celého kurzu budou účastníci pracovat s modulem STATISTICA Data Miner.  

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úvod do vytěžování dat, produkt
  • Princip, možnosti, využití
 • Práce s recepty (wizardem)
  • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
  • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
  • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
  • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
  • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
  • Nasazení modelu v praxi
 • Klasifikační a regresní stromy
  • Princip, možnosti, využití
  • CART stromy
  • CHAID stromy
  • Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)
  • Generované stromy (Boosted Trees)
  • Náhodné lesy (Random Forests)
 • Lineární modely
  • Princip regrese
  • (Obecné) lineární modely
  • Zobecněné lineární modely
  • Zobecněné aditivní modely
  • MARSplines
 • Metody shlukování
  • K-průměrů (k-means)
  • Hierarchické a EM shlukování
 • Automatizované neuronové sítě
  • Princip umělých neuronových sítí, základní typy (MLP, RBF, Kohonenova síť)
  • Automatizovaný a vlastní návrh sítě
 • Metody strojového učení
  • Bayesův klasifikátor
  • SVM
  • k-NN klasifikátor
 • Analýza nezávislých komponent (ICA) 
 • Text Mining
  • Účel, princip a zdroje text miningu
  • Vytvoření a práce s indexovým souborem
 • Asociační pravidla a sekvence 
 • Nasazení modelů na reálná data z praxe 
 • Kvalita získaných modelů
  • Korelační analýza
  • ROC křivka
  • Grafy zisku a navýšení (Gains/Lift cart)
 • Metody výběru vhodných příznaků 
 • Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning) 
 • Práce v pracovní ploše (Workspaces)
  • Práce s uzly
  • Využití přednastavených úloh (zejména pro klasifikaci a regresi)
  • Implementace vlastních uzlů

Předpokládané znalosti účastníků

Data Mining

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.