Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD)

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Rekvalifikace Čtení a kreslení technické dokumentace je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rekvalifikace připraví posluchače na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace na počítači. Po absolvování školení budou posluchači schopni efektivně vytvářet, upravovat a tisknout v AutoCADu technické výkresy.

Cíle kurzu

Rekvalifikační školení na program AutoCAD - Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na AutoCAD). Školení akreditované MŠMT.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Úvod do práce s programem AutoCAD
Kreslení
Úpravy
Hladiny
Šrafování
Text
Kótování
Multiodkazy
Bloky
Tisk z AutoCADu
Pokročilé příkazy pro kreslení výkresů
Atributy
Externí reference
Práce s poznámkami
Souřadnicové systémy
Vytváření vlastních šraf a čar
Výkresové šablony
Úprava uživatelského prostředí

Určeno pro

Rekvalifikační školení, které posluchače připraví na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace v programu AutoCAD.

Obsah kurzu

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 2. Úvod do práce s programem AutoCAD
  • základní koncepce programu
  • popis pracovního prostředí
  • výchozí nastavení
 3. Kreslení
  • kreslení základních objektů
  • možnosti zadání bodů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 4. Úpravy
  • příkazy k úpravě objektů
  • změna vlastností objektů
  • kopírování vlastností
  • práce s uzly
 5. Hladiny
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
  • průhlednost hladin a objekt
 6. Procvičování kreslení a úprav základních objektů – vytvoření jednoduchého technického výkresu
 7. Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • převzetí vlastností šrafy
  • modifikace šraf
 8. Text
  • jednořádkový text
  • víceřádkový text
  • tabulky
 9. Kótování
  • nastavení kótovacích stylů
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • úprava kót
  • změna textu kóty
 10. Multiodkazy
  • styly multiodkazů
  • práce s multiodkazy
 11. Bloky
  • vytváření bloků
  • práce s bloky
  • editor bloků
 12. Tisk z AutoCADu
  • tisk z modelového prostoru
  • nastavení tisku
  • export výkresů
 13. Procvičování – vytvoření jednoduchého technického výkresů včetně šraf, kót a popisů
 14. Pokročilé příkazy pro kreslení výkresů
  • editace křivek a spline
  • rozšířené možnosti práce s uzly
  • rychlý výběr
 15. Atributy
  • vytvoření bloku s atributy
  • vložení bloku atributy
  • úprava atributů
 16. Externí reference
  • připojení externího výkresu
  • úprava připojeného výkresu
  • nastavení externích referencí
 17. Práce s poznámkami
  • přizpůsobení poznámek
  • měřítka a orientace poznámek
  • styly poznámek
 18. Souřadnicové systémy
  • globální a lokální souřadnicový systém
  • otáčení souřadnicového systému
  • změna počátku
  • další možnosti změny souřadnicového systému
 19. Vytváření vlastních šraf a čar
  • vlastní typy čar
  • vlastní vzory šraf
 20. Výkresové šablony
  • předdefinované šablony
  • vytvoření vlastní šablony
  • použití šablony
 21. Úprava uživatelského prostředí
  • úprava klávesových zkratek
  • přizpůsobení pásu karet
 22. Vytvoření kompletního technického výkresu včetně popisů, kót, šraf, tabulek a rámečku a příprava výkresu pro tisk

Předpoklady

vzdělání ukončené maturitní zkouškou, znalost základů technického kreslení a práce s počítačem

Studijní materiály

naše učební materiály v ceně

Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD)

Vybraný termín:

5.6.2023 –  13.6.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.
CAD