CSS / PHP

kurz

Základní info

Kurz je určen uživatelům se základní znalostí PC, kteří chtějí využívat počítačového jazyka CSS a PHP jako své pracovní prostředí pro tvorbu webových stránek, formulářů a aktivních objektů na profesionální úrovni.
Základy CSS, HTML, kaskádové styly, komentáře, řádkový styl, interní, externí, externí styl vyvolaný z CSS dokumentu, propojení HTML a CSS v praxi, výběr prvku podle jména, všech prvků, atribut id, třídy, umístění, elementy SPAN, DIV.
Dědičnost pseudoprvku, pseudotřídy, kaskády, vzhledu HTML dokumentů, selektory, pravidla, zděděné hodnoty, výchozí hodnoty, uživatelské nastavení, posloupnost stylů, propojení CSS a dokumentu.
Vlastnosti písma, barvy a pozadí, textu, obsahu elementů, rámečku a vnitřního a vnějšího kraje, šířka a výška prvků, obtékání, poziciování prvků, viditelnost a přetékání elementů.
Základy PHP, funkce, základní příkazy, údaje v prohlížeči, základní operece s proměnnými, vyhodnocení příkazu, příkaz If a Switch, cykly, podmínka while na začátku a konci, funkce vestavěné a uživatelské, řetězce, datum a čas, převod do přirozeného tvaru, generování náhodných čísel,syntaxe, globální proměnné, pole.
Formuláře, práce se soubory, správa "sessions", prvky formuláře, text, seznam, zaškrtávací políčko, přepínací tlačítko, textová pole, tlačítka, kontrola před odesláním a zpracování formuláře na serveru, nebezpečné znaky, odřádkování textu a zalomení dlouhých řádků, načíání skriptů do skriptů, čtení a zápis do textových souborů, koláčky, nahrávání souborů na web, speciální objekty, předávání parametrů pomocí URL, cookies, databáze, session, formulářových polí, vytvoření a zrušení proměnných pro sessions, HTTP, MySQL, grafika, e-mailové zprávy.

CSS / PHP

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena
2300 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.