Computer Hacking Forensic Investigator

Základní info

Na kurze CHFI Computer Hacking Forensic Investigator máte jedinečnú príležitosť získať potrebné znalosti a zoznámiť sa s najnovšími technikami v odbore vyšetrovania počítačových útokov a zaisťovania evidencie. Naučíte sa zhromažďovať potrebné dôkazy pre stíhanie útočníkov a správne metódy identifikácie stôp po útočníkoch v prípade napadnutia firmy kybernetickým útokom, či už sa jedná o hromadný útok alebo ojedinelé napadnutie konkrétnej obete. Na tomto školení budeme preberať väčšinu z najnovších nástrojov pre zaisťovanie stôp, softwarové či hardwarové nástroje, pomocou ktorých môžete nájsť stopy útočníkov prostredníctvom dát, ktoré zostávajú na napadnutých systémoch, obnovovanie zmazaných, poškodených či kryptovaných súborov, a vypracovať audit, ktorý zabráni budúcim útokom podobného typu. Pretože väčšina útokov je zameraná na dopredu vytipovanú firmu, ide najčastejšie o prípady priemyselnej špionáže, poškodzovania konkurencie či osobného vyrovnávania účtov. Na kurze spoznáte vhodné metódy pre vyšetrovanie kyberútokov, zaistenie dôkazov a stíhanie kyberzločincov. V cene kurzu je i celosvetovo uznávaná skúška EC0 312-49 EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator, ktorá dokladá vaše schopnosti vyhľadávania incidentov na všetkých úrovniach od fyzického napadnutia, stop v OS, napadnutia bezdrôtových sietí po útoky na weby.

Computer Hacking Forensic Investigator

Vybraný termín:

31.5.2021 –  4.6.2021  Bratislavský kraj

Cena
2240 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.