Časové řady a predikce

kurz

Základní info

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Vše je demonstrováno na příkladech z praxe.

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úvod do časových řad 
  • Příklady časových řad
  • Jednoduché modely časových řad:
  • - Modely s nulovou střední hodnotou
  • - Modely s trendem
  • - Modely se sezónností
  • Stacionární modely  
  • Autokorelační funkce
  • Odhady trendu a sezónních komponent
  • Filtrování trendu a sezónních komponent
  • Testování šumové náhodné posloupnosti
 • Stacionální procesy  
  • Lineární modely
  • ARMA procesy
  • Autokorelační funkce (ACF)
  • Predikce stacionárních časových řad  
  • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy
 • Exponencionální vyrovnávání  
  • Bez trendu
  • S trendem
 • ARMA modely  
  • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
  • Predikce ARMA modelů
  • Odhad řádu ARMA
 • Nestacionální a sezonní modely  
  • ARIMA modely
  • Identifikace
  • Predikce ARIMA modelů
  • Sezonní ARIMA modely  
 • Nelineární modely 
  • Odchylky od linearity
  • Chaotická posloupnost

Předpokládané znalosti účastníků

Časové řady a predikce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.