CAF - Tým

Základní info

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, akreditační číslo AK/VE-142/2014.

Obecný hodnotící rámec (Common Assessment Framework - CAF) je unikátní nástroj pro zlepšování kvality organizací ve veřejném sektoru, který byl vytvořen pod patronací Evropské sítě pro veřejnou správu (European Public Administration Network - EUPAN). CAF používá téměř 4000 organizací v 59 zemích světa.

Více informací (včetně možnosti stažení příručky CAF 2013) naleznete v originále na stránkách

/www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre>EIPA, v ČJ na stránkách /kvalitavs.cz/metody/caf>Kvalita ve veřejné správě.

Komu je kurz určen?

Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří budou model vést implementaci CAF a ostatním úředníkům ve veřejné správě, kteří se bou na implementaci aktivně podílet.

Co Vám kurz přinese?

Vzdělávací program seznámí účastníky s modelem CAF a naučí jak postupovat při implementaci modelu CAF krok za krokem.

Kurz je součástí uceleného kvalifikačního schématu

/www.csq.cz/stihla-a-efektivni-verejna-sprava>Štíhlá a efektivní veřejná správa.

Obsah kurzu:

1. Model CAF

Struktura modelu CAF, propojení v modelu CAF- stručná charakteristika modelu CAF - členění na jednotlivé části - kritéria, subkritéria a vzájemné propojení mezi předpoklady a výsledky.

2. Postup pro sebehodnocení

Seznámení se sebehodnocením a se základními pojmy sebehodnocení, jeho procesem, postupem při zpracovávání sebehodnotící zprávy a práce s akčním plánem.

3. Postup pro implementaci modelu CAF v organizaci

Seznámení s postupem při zavádění modelu CAF v organizaci. Jak vybrat a jak vhodně sestavit tým pro implementaci modelu, jak organizovat setkání, jak dojít ke konsenzu, jak získat pro implementaci modelu CAF všechny úředníky a jak je pozitivně motivovat.

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Lektoři

Ing. Alena Plášková, CSc., Ing. Ondřej Hykš

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

CAF - Tým

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.