CAF - Tým

kurz

Základní info

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, akreditační číslo AK/VE-142/2014.

Obecný hodnotící rámec (Common Assessment Framework - CAF) je unikátní nástroj pro zlepšování kvality organizací ve veřejném sektoru, který byl vytvořen pod patronací Evropské sítě pro veřejnou správu (European Public Administration Network - EUPAN). CAF používá téměř 4000 organizací v 59 zemích světa.

Více informací (včetně možnosti stažení příručky CAF 2013) naleznete v originále na stránkách

/www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre>EIPA, v ČJ na stránkách /kvalitavs.cz/metody/caf>Kvalita ve veřejné správě.

Komu je kurz určen?

Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří budou model vést implementaci CAF a ostatním úředníkům ve veřejné správě, kteří se bou na implementaci aktivně podílet.

Co Vám kurz přinese?

Vzdělávací program seznámí účastníky s modelem CAF a naučí jak postupovat při implementaci modelu CAF krok za krokem.

Kurz je součástí uceleného kvalifikačního schématu

/www.csq.cz/stihla-a-efektivni-verejna-sprava>Štíhlá a efektivní veřejná správa.

Obsah kurzu:

1. Model CAF

Struktura modelu CAF, propojení v modelu CAF- stručná charakteristika modelu CAF - členění na jednotlivé části - kritéria, subkritéria a vzájemné propojení mezi předpoklady a výsledky.

2. Postup pro sebehodnocení

Seznámení se sebehodnocením a se základními pojmy sebehodnocení, jeho procesem, postupem při zpracovávání sebehodnotící zprávy a práce s akčním plánem.

3. Postup pro implementaci modelu CAF v organizaci

Seznámení s postupem při zavádění modelu CAF v organizaci. Jak vybrat a jak vhodně sestavit tým pro implementaci modelu, jak organizovat setkání, jak dojít ke konsenzu, jak získat pro implementaci modelu CAF všechny úředníky a jak je pozitivně motivovat.

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Lektoři

Ing. Alena Plášková, CSc., Ing. Ondřej Hykš

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

CAF - Tým

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.