Big Data on AWS

Základní info

Cíle kurzu

V tomto kurzu se naučíte, jak:- Zaintegrovat řešení AWS do ekosystému velkých dat- Využít Apache Hadoop v kontextu Amazon EMR- Identifikovat komponenty Amazon EMR clusteru, spustit a nakonfigurovat Amazon EMR cluster- Použít obvykké programovací rámce dostupné pro Amazon EMR, včetně Hive, Pig a streamování- Zjednodušit používání Amazon EMR pomocí Hadoop User Experience (Hue)- Použít analytiku v paměti s Apache Spark na Amazon EMR- Vybrat vhodnou variantu ukládání dat v AWS- Identifikovat výhody používání Amazon Kinesis pro zpracování velkých dat téměř v reálném čase- Využít Amazon Redshift k efektivnímu ukládání a analýze dat- Pochopit a řídit náklady a zabezpečení pro řešení Big Data- Identifikovat možnosti pro nahrávání, přenos a komprimaci dat- Využít Amazon Athena pro analýzu dotazů ad-hoc- Použít AWS Glue k automatizaci extrakce, transformace a nahrání (ETL) úloh- Použít vizualizační software k zobrazení dat a dotazů pomocí Amazon QuickSight

Obsah kurzu

V tomto kurzu se seznámíte s cloudovým řešením pro Big Data, jako jsou Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis a dalšími nástroji z platformy AWS Big Data. Ukážeme vám, jak používat Amazon EMR ke zpracování dat pomocí širokého ekosystému nástrojů Hadoop, jako jsou Hive a Hue. Naučíme vás také, jak vytvářet prostředí Big Data, pracovat s Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena a Amazon Kinesis a využívat osvědčené postupy v navrhování prostředí Big Data s ohledem na bezpečnost a efektivitu nákladů

Předpoklady

Tento kurz je určen pro:- Solution architekty- Správci SysOps- Datoví vědci- Datoví analyticiDoporučujeme, aby účastníci tohoto kurzu splnili následující předpoklady:- Znalost technologií Big Data, včetně Apache Hadoop, Hadoop Distributed File System (HDFS) a dotazování SQL / NoSQL- Absolvování e-learningu Big Data Technology Fundamentals nebo ekvivalentní zkušenosti- Pracovní znalost základních služeb AWS a implementace veřejného cloudu- Absolvování školení AWS Technical Essentials nebo ekvivalentní zkušenosti- Základní porozumění datovým skladům, relačním databázovým systémům a návrhům databáze

Big Data on AWS

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.
AWS