Bezchybný pravopis v administrativní a obchodní praxi

Kurzem Vás provede některý z odborných lektorů společnosti ICT Pro.

Základní info

Popis kurzu

Kurz se věnuje kritickým oblastem pravidel českého pravopisu a jejich uplatňování v pracovní praxi. Připomíná základní pravidla a některá z nich vykládá důkladněji a praktičtěji, než je v našem vzdělávacím systému obvyklé. Zvláště se zaměřuje na jevy, jejichž kodifikace se změnila, a jevy, v nichž se velmi často chybuje. Vše je předvedeno na textech blízkých reálným potřebám účastníků. Důkladně jsou představeny také nejnovější spolehlivé zdroje informací o pravopisu.

Obsah kurzu

  • Spolehlivé zdroje informací o českém pravopisu (jejich možnosti a meze)
  • Psaní počátečních velkých písmen
  • Čísla a číslice, psaní finančních částek, dat, technických údajů aj.
  • Zkratky a značky
  • Psaní čárek ve větách a souvětích
  • Užívání ostatních interpunkčních znamének
  • Psaní slov cizího původu
  • Ostatní pravopisné oblasti (psaní s/z, mě/mně, spřežky, složená přídavná jména aj.)
  • Psaní výčtů

Předpoklady

Základní pravopisné znalosti získané v českém vzdělávacím systému

Bezchybný pravopis v administrativní a obchodní praxi

Vybraný termín:

25.9.2024  online

Cena
2 750 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.