BentleyPowerDraft V8

kurz

Základní info

#

Délka kurzu: 2 dny - 12 vyučovacích hodin

PŘEDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI:
Všeobecná znalost komunikace s počítačem bez požadavku zkušenosti s CAD systémem.
OBSAH KURZU:
Kurz je zaměřen na poskytnutí základní informace o programovém prostředí Bentley PowerDraft V8. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí Bentley PowerDraft.
#

Koncepce systému – popis
#

Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
#

Výkres/model – vytvoření, otevření
#

Vrstvy – zobrazování, vytvoření, aktivace
#

Základní kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
#

Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
#

AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
#

Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
#

Texty – základní parametry, jednoduché umístění
#

Složené elementy (kóty a buňky) – základní parametry, umístění
#

Šrafování a vzorování – základní parametry
#

Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
#

Rastrová data – zobrazení
#

Tisk – rychlé vytvoření tiskového výstupu

BentleyPowerDraft V8

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.