AZ-700T00: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Základní info

Určeno pro

Tento kurz učí síťové inženýry, jak navrhovat, implementovat a udržovat síťová řešení Azure. Tento kurz pokrývá proces návrhu, implementace a správy základní síťové infrastruktury Azure, připojení hybridních sítí, vyrovnávání zátěže provozu, směrování sítě, soukromý přístup ke službám Azure, zabezpečení a monitorování sítě.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

  • Modul 1: Úvod do Azure Virtual Networks

Prozkoumejte Azure Virtual Networks

Nakonfigurujte služby veřejné IP

Navrhněte překlad názvů pro vaši virtuální síť

Povolte konektivitu Cross-VNet s peeringem

Implementujte směrování provozu virtuální sítě

Nakonfigurujte přístup k internetu pomocí Azure Virtual NAT

  • Modul 2: Návrh a implementace hybridních sítí

Navrhněte a implementujte Azure VPN Gateway

Propojte sítě pomocí připojení VPN typu Site-to-site

Připojte zařízení k sítím pomocí připojení VPN typu Point-to-site

Připojte vzdálené prostředky pomocí Azure Virtual WAN

Vytvořte síťové virtuální zařízení (NVA) ve virtuálním rozbočovači

  • Modul 3: Navrhněte a implementujte Azure ExpressRoute

Prozkoumejte Azure ExpressRoute

Navrhněte nasazení ExpressRoute

Nakonfigurujte partnerský vztah pro nasazení ExpressRoute

Připojte okruh ExpressRoute k virtuální síti

Propojte geograficky rozptýlené sítě s globálním dosahem ExpressRoute

Zlepšete výkon datových cest mezi sítěmi pomocí ExpressRoute FastPath

Odstraňte problémy s připojením ExpressRoute

  • Modul 4: Vyrovnávání zátěže bez HTTP(S) provozu v Azure

Prozkoumejte vyrovnávání zátěže

Navrhněte a implementujte nástroj pro vyrovnávání zatížení Azure pomocí Azure Portal

Prozkoumejte Azure Traffic Manager

  • Modul 5: Vyrovnávání zátěže HTTP(S) provozu v Azure

Navrhněte aplikační bránu Azure

Nakonfigurujte bránu Azure Application Gateway

Navrhněte a nakonfigurujte přední dveře Azure

  • Modul 6: Navrhněte a implementujte zabezpečení sítě

Zabezpečte své virtuální sítě na Azure Portal

Nasaďte Azure DDoS Protection pomocí Azure Portal

Nasaďte skupiny zabezpečení sítě pomocí Azure Portal

Navrhněte a implementujte Azure Firewall

Práce s Azure Firewall Manager

Implementujte bránu firewall webové aplikace na předních dveřích Azure

  • Modul 7: Navrhněte a implementujte soukromý přístup ke službám Azure

Vysvětlete koncové body služeb virtuální sítě

Definujte službu Private Link Service a soukromý koncový bod

Integrujte Private Link s DNS

Integrujte svou App Service s virtuálními sítěmi Azure

  • Modul 8: Navrhněte a implementujte monitorování sítě

Monitorujte své sítě pomocí Azure Monitor

Monitorujte své sítě pomocí Azure Network Watcher

Dělka kurzu

3 dny

AZ-700T00: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Vybraný termín:

9.12.2024 –  11.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.