AZ-700 - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí síťové inženýry, jak navrhovat, implementovat a udržovat síťová řešení Azure.

Tento kurz se zabývá procesem navrhování, implementace a správy základní síťové infrastruktury Azure, hybridních síťových připojení, provozu vyvažujícího zatížení, směrování sítě, soukromého přístupu ke službám Azure, zabezpečení sítě a monitorování. Zjistěte, jak navrhnout a implementovat zabezpečenou a spolehlivou síťovou infrastrukturu v Azure a jak vytvořit hybridní připojení, směrování, soukromý přístup ke službám Azure a monitorování v Azure.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • Navrhnout, implementovat a spravovat připojení k hybridní síti
 • Navrhnout a implementovat základní síťovou infrastrukturu Azure
 • Navrhnout a implementovat směrování a vyrovnávání zatížení v Azure
 • Zabezpečit a monitorovat sítě
 • Navrhnout a implementovat soukromý přístup ke službám Azure

Určeno pro

Tento kurz je pro síťové inženýry, kteří se chtějí specializovat na síťová řešení Azure.  Azurový síťový inženýr bude spravovat síťová řešení pro optimální výkon, odolnost, rozsah a zabezpečení.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do virtuálních sítí Azure
V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat základní prostředky Azure Networking, jako jsou virtuální sítě, veřejné a soukromé IP adresy, DNS, partnerský vztah virtuální sítě, směrování a Azure Virtual NAT.
Lekce
 • Průzkum virtuální sítě Azure
 • Konfigurace veřejné IP služby
 • Návrh rozlišení názvu pro vaši virtuální síť
 • Povolení připojení Cross-VNet pomocí partnerského vztahu
 • Implementace směrování provozu virtuální sítě
 • Konfigurace přístupu k internetu pomocí Azure Virtual NAT
 • Lab: Návrh a implemenace virtuální sítě v Azure
 • Lab: Konfigurace nastavení DNS v Azure
 • Lab: Propojte dvě virtuální sítě Azure pomocí globálního partnerského vztahu virtuální sítě
Modul 2: Návrh a implementace hybridních sítí
V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat hybridní síťová řešení, jako jsou připojení VPN typu Site-to-Site, připojení VPN typu Point-to-Site, Azure Virtual WAN a virtuální WAN rozbočovače.
Lekce
 • Návrh a implementace brány Azure VPN
 • Propojení sítě pomocí připojení VPN typu Site-to-site
 • Připojení zařízení k sítím pomocí připojení VPN typu point-to-site
 • Připojení vzdálených prostředků pomocí Azure Virtual WAN
 • Tvorba síťové virtuální zařízení (NVA) ve virtuálním centru
 • Lab: Vytvořte a nakonfigurujte bránu virtuální sítě
 • Lab: Vytvořte virtuální WAN pomocí Azure Portal
Modul 3: Návrh a implementace Azure ExpressRoute
V tomto modulu se naučíte, jak navrhnout a implementovat možnosti Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath a ExpressRoute Peering.
Lekce
 • Azure ExpressRoute
 • Návrh nasazení ExpressRoute
 • Konfigurace partnerského vztahu pro nasazení ExpressRoute
 • Připojení obvodu ExpressRoute k virtuální síti
 • Propojení geograficky rozptýlených sítí s globálním dosahem ExpressRoute
 • Zlepšení výkonu datové cesty mezi sítěmi pomocí ExpressRoute FastPath
 • Odstraňování problémů s připojením ExpressRoute
 • Lab: Nakonfigurujte bránu ExpressRoute
 • Lab: Zajištění okruhu ExpressRoute
Modul 4: Vyrovnávání zatížení mimo HTTP (S) provoz v Azure
V tomto modulu se naučíte, jak navrhnout a implementovat řešení pro vyrovnávání zatížení pro přenosy jiné než HTTP (S) v Azure pomocí Azure Load Balancer a Traffic Manager.
Lekce
 • Vyvažování zátěže
 • Nývrh a implementace nástroje pro vyrovnávání zatížení Azure pomocí Azure Portal
 • Azure Traffic Manager
 • Lab: Vytvořte a nakonfigurujte nástroj pro vyrovnávání zatížení Azure
 • Lab: Vytvořte profil Traffic Manageru pomocí Azure Portal
Modul 5: Provoz HTTP (S) s vyrovnáváním zátěže v Azure
V tomto modulu se naučíte, jak navrhnout a implementovat řešení pro vyrovnávání zatížení pro provoz HTTP (S) v Azure pomocí Azure Application Gateway a Azure Front Door.
Lekce
 • Návrh brány aplikací Azure
 • Konfigurace brány aplikací Azure
 • Návrh a konfigurace Azure front door
 • Lab: Nasazení Azure Application Gateway
 • Lab: Vytvořte front door pro vysoce dostupnou webovou aplikaci
Modul 6: Návrh a implementace zabezpečení sítě
V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat řešení zabezpečení sítě, jako jsou Azure DDoS, Azure Firewalls, Skupiny zabezpečení sítě a Firewall webových aplikací.
Lekce
 • Zabezpečení virtuální sítě na webu Azure Portal
 • Nasazení ochrany Azure DDoS pomocí Azure Portal
 • Nasazení skupiny zabezpečení sítě pomocí Azure Portal
 • Návrh a implementace Azure Firewall
 • Práce s Azure Firewall Managerem
 • Implementace brány firewall webové aplikace na Azure Front Door
 • Lab: Konfigurace DDoS Protection ve virtuální síti pomocí Azure Portal
 • Lab: Nasazení a konfigurace brány firewall Azure pomocí webu Azure portal
 • Lab: Zabezpečte své virtuální centrum pomocí Azure Firewall Manager
Modul 7: Návrh a implementace soukromého přístupu ke službám Azure
V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat soukromý přístup ke službám Azure pomocí Azure Private Link a koncovým bodům služby virtuální sítě.
Lekce
 • Služba soukromého odkazu a soukromý koncový bod
 • Koncové body služby virtuální sítě
 • Integrace soukromého odkazu s DNS
 • Integrace App Service s virtuálními sítěmi Azure
 • Lab: Vytvořte soukromý koncový bod Azure pomocí Azure PowerShell
 • Lab: Omezte přístup k síti na prostředky PaaS pomocí koncových bodů služby virtuální sítě
Modul 8: Návrh a implementace monitorování sítě
V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat řešení pro monitorování sítě, jako je Azure Monitor a Network Watcher.
Lekce
 • Monitoring sítě pomocí Azure Monitor
 • Monitoring sítě pomocí Azure Network Watcher
 • Lab: Monitorujte prostředek nástroje pro vyrovnávání zatížení pomocí Azure Monitor

Předpoklady

 • Pochopení místních virtualizačních technologií, včetně: virtuálních počítačů, virtuálních sítí a virtuálních pevných disků.
 • Porozumění konfiguracím sítě, včetně TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuálních privátních sítí (VPN), bran firewall a šifrovacích technologií.
 • Porozumění softwarově definované síti.
 • Porozumění metodám připojení k hybridní síti, jako je VPN.
 • Pochopení odolnosti a disaster recovery, včetně operací vysoké dostupnosti a obnovy.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

AZ-700 - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions (CZ)

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
21 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.