AZ-220 - Microsoft Azure IoT Developer (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz poskytuje studentům dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému vytvoření a údržbě cloudových a okrajových částí řešení Azure IoT.

Kurz zahrnuje úplné pokrytí základních služeb Azure IoT, jako je IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights a další. Kromě zaměření na služby Azure PaaS zahrnuje kurz sekce IoT Edge, správu zařízení, monitorování a řešení potíží, obavy o zabezpečení a Azure IoT Central.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

 • Vytvářet, konfigurovat a spravovat Azure IoT hub.

 • Poskytovat zařízení pomocí IoT Hub a DPS, včetně zajišťování v měřítku.

 • Zřídit bezpečnou obousměrnou komunikaci mezi zařízeními a IoT Hub.

 • Implementovat zpracování zpráv pomocí směrování IoT Hub a Azure Stream Analytics.

 • Konfigurovat připojení k Time Series Insights a podporovat požadavky na obchodní integraci.

 • Implementovat scénáře IoT Edge pomocí modulů Marketplace a různých vzorů brány edge.

 • Implementovat scénáře IoT Edge, které vyžadují vývoj a nasazení vlastních modulů a kontejnerů.

 • Implementovat správu zařízení pomocí dvojic zařízení a přímých metod.

 • Implementovat monitorování řešení, protokolování a diagnostické testování.

 • Rozpoznat a řešit bezpečnostní problémy a implementovat Azure Security Center pro IoT.

 • Vybudovat řešení IoT pomocí Azure IoT Central a rozpoznat příležitosti SaaS pro IoT.

Určeno pro

Tento kurz je určen pro vývojáře Azure IoT, kteří jsou zodpovědní za implementaci a následnou údržbu cloudových a okrajových částí řešení Azure IoT. Kromě konfigurace a údržby zařízení pomocí služeb Azure IoT a dalších nástrojů společnosti Microsoft IoT Developer také nastavují fyzická zařízení a jsou zodpovědní za údržbu zařízení po celou dobu životnosti. Vývojář IoT implementuje návrhy řešení IoT, včetně topologie zařízení, připojení, ladění a zabezpečení. V případě scénářů zařízení Edge IoT Developer také nasazuje kontejnery a konfiguruje síťové připojení zařízení, což může zahrnovat různé implementace brány edge. Vývojář IoT implementuje návrhy řešení pro správu datových kanálů, včetně monitorování a transformace dat v souvislosti s IoT. Vývojář IoT spolupracuje s datovými inženýry a dalšími zúčastněnými stranami na zajištění úspěšné obchodní integrace. Vývojáři IoT by měli dobře rozumět službám Azure, včetně možností ukládání dat, analýzy dat, zpracování dat a možností Azure IoT PaaS versus SaaS. Vývojáři IoT by měli mít základní programovací dovednosti alespoň v jednom jazyce podporovaném Azure, včetně C #, Node.js, C, Pythonu nebo Javy.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do IoT a služeb Azure IoT 

V tomto modulu studenti začnou zkoumáním obchodních úvah pro různé implementace IoT a kontrolou, jak Azure IoT Reference Architecture podporuje řešení IoT. Tento modul také poskytuje studentům přehled služeb Azure běžně používaných v řešení IoT a poskytuje úvod do Azure Portal.

Lekce

 • Obchodní příležitosti pro IoT

 • Úvod do IoT Solution Architecture

 • Hardware a cloudové služby IoT

 • Lab: Začínáme s Azure

 • Lab: Nastavení spuštění s Azure IoT Services


Modul 2: Zařízení a komunikace

V tomto modulu se studenti blíže podívají na službu Azure IoT Hub a naučí se, jak konfigurovat zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi IoT hub a zařízeními. Studenti se také seznámí s funkcemi IoT Hub, jako jsou Device Twins a koncové body IoT Hub, které budou v průběhu kurzu prozkoumány hlouběji.

Lekce

 • IoT Hub a zařízení

 • Nástroje pro vývojáře IoT

 • Konfigurace zařízení a komunikace

 • Lab: Nastavení vývojového prostředí

 • Lab: Připojení zařízení IoT k Azure


Modul 3: Poskytování zařízení v měřítku

V tomto modulu se studenti zaměří na poskytování zařízení a jak konfigurovat a spravovat službu Azure Device Provisioning Service. Studenti se naučí o procesu registrace, automatickém zajišťování a opětovném zajišťování, zrušení registrace a o tom, jak implementovat různé atestační mechanismy.

Lekce

 • Podmínky a koncepty služby poskytování zařízení

 • Konfigurace a správa služby poskytování zařízení

 • Úkoly poskytování zařízení

 • Lab: Individuální registrace zařízení v DPS

 • Lab: Automatická registrace zařízení v DPS


Modul 4: Zpracování zpráv a analýza

V tomto modulu studenti prozkoumají, jak lze ke zpracování zpráv použít IoT Hub a další služby Azure. Studenti začnou vyšetřováním toho, jak konfigurovat směrování zpráv a událostí a jak implementovat směrování do předdefinovaných a vlastních koncových bodů. Studenti se seznámí s některými možnostmi úložiště Azure, které jsou společné pro řešení IoT. Nakonec budou studenti implementovat Azure Stream Analytics a dotazy na řadu vzorů ASA.

Lekce

 • Zprávy a zpracování zpráv

 • Možnosti ukládání dat

 • Azure Stream Analytics

 • Lab: Směrování zpráv zařízení

 • Lab: Filtrování a agregace dat zpráv


Modul 5: Statistiky a obchodní integrace

V tomto modulu se studenti seznámí se službami Azure a dalšími nástroji společnosti Microsoft, které lze použít ke generování obchodních informací a povolení podnikové integrace. Studenti budou implementovat Azure Logic Apps a Event Grid a budou konfigurovat připojení a transformace dat pro nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou Time Series Insights a Power BI.

Lekce

 • Obchodní integrace pro řešení IoT

 • Vizualizace dat pomocí Time Series Insights

 • Vizualizace dat pomocí Power BI

 • Lab: Integrace IoT Hub s Event Grid

 • Lab: Průzkum a analýza časově značených dat pomocí přehledu časových řad


Modul 6: Proces nasazení Azure IoT Edge

V tomto modulu se studenti naučí, jak nasadit modul do zařízení Azure IoT Edge. Studenti se také naučí, jak konfigurovat a používat zařízení IoT Edge jako zařízení brány.

Lekce

 • Úvod do Azure IoT Edge

 • Proces nasazení Edge

 • Zařízení Edge Gateway

 • Lab: Úvod do IoT Edge

 • Lab: Nastavení brány IoT Edge


Modul 7: Moduly a kontejnery Azure IoT Edge

V tomto modulu budou studenti vyvíjet a nasazovat vlastní okrajové moduly a implementovat podporu pro offline scénář, který se spoléhá na místní úložiště. Studenti budou používat Visual Studio Code k vytváření vlastních modulů jako kontejnerů pomocí podporovaného kontejnerového stroje.

Lekce

 • Vývoj vlastního modulu Edge

 • Offline a místní úložiště

 • Lab: Vývoj, nasazení a ladění vlastního modulu na Azure IoT Edge

 • Lab: Spuštění zařízení IoT Edge v omezené síti a offline


Modul 8: Správa zařízení

V tomto modulu se studenti naučí, jak implementovat správu zařízení pro své řešení IoT. Studenti budou vyvíjet řešení pro správu zařízení, která používají dvojčata zařízení, a řešení, která používají přímé metody.

Lekce

 • Úvod do správy zařízení IoT

 • Správa zařízení IoT a IoT Edge

 • Správa zařízení v měřítku

 • Lab: Vzdálené monitorování a ovládání zařízení pomocí Azure IoT Hub

 • Lab: Automatická správa zařízení


Modul 9: Testování řešení, diagnostika a protokolování

V tomto modulu studenti nakonfigurují protokolovací a diagnostické nástroje, které vývojářům pomohou otestovat jejich řešení IoT. Studenti budou pomocí IoT Hub a Azure Monitor konfigurovat výstrahy a sledovat podmínky, jako je stav připojení zařízení, které lze použít k řešení problémů.

Lekce

 • Monitorování a protokolování

 • Odstraňování problémů

 • Lab: Konfigurace metrik a protokolů v Azure IoT Hub

 • Lab: Monitorování a ladění selhání připojení


Modul 10: Centrum zabezpečení Azure a aspekty zabezpečení IoT

V tomto modulu studenti prozkoumají bezpečnostní aspekty, které se vztahují k řešení IoT. Studenti začnou zkoumáním zabezpečení, které se vztahuje na architekturu řešení a osvědčené postupy, a poté se podívají na to, jak Azure Security Center pro IoT podporuje nasazení zařízení a integraci IoT Hub. Studenti pak používají Azure Security Center pro agenty IoT k vylepšení zabezpečení svého řešení.

Lekce

 • Základy zabezpečení pro řešení IoT

 • Úvod do Azure Security Center pro IoT

 • Zvýšení ochrany pomocí Azure Security Center pro agenty IoT

 • Lab: Implementace Azure Security Center pro IoT


Modul 11: Vytvoření řešení IoT s IoT Central

V tomto modulu se studenti naučí, jak konfigurovat a implementovat Azure IoT Central jako řešení SaaS pro IoT. Studenti začnou na vysoké úrovni zkoumat IoT Central a jeho fungování. Se základním porozuměním zavedení IoT central, studenti přejdou k vytváření a správě šablon zařízení a poté ke správě zařízení ve své aplikaci IoT Central.

Lekce

 • Úvod do IoT Central

 • Vytváření a správa šablon zařízení

 • Správa zařízení v Azure IoT Central

 • Lab: Začínáme s Azure IoT Central

 • Lab: Implementace řešení IoT s Azure IoT Central

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

AZ-220 - Microsoft Azure IoT Developer (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
31 200 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.