AZ-140 - Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí administrátory Azure, jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálených aplikací v jakémkoli zařízení v Azure. Studenti se učí pomocí cvičení a praktických labů rozvíjet své znalosti a dovednosti s virtuálními desktopy a aplikacemi v Azure Virtual Desktop.

Lekce zahrnují implementaci a správu sítí pro Azure Virtual Desktop, konfiguraci fondů hostitelů a hostitelů relací, vytváření image hostitelů relací, implementaci a správu FSLogix, monitorování výkonu a stavu Azure Virtual Desktop a automatizaci úloh správy Azure Virtual Desktop.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • vybrat vhodný model licencování pro Azure Virtual Desktop

 • implementovat síť pro Azure Virtual Desktop

 • spravovat hostitele relací Azure Virtual Desktop pomocí Azure Bastion

 • konfigurovat úložiště pro komponenty FSLogix

 • vytvářet a spravovat obrázky hostitelů relací

 • implementovat role Azure a řízení přístupu na základě rolí (RBAC) pro Azure Virtual Desktop

 • konfigurovat uživatelská nastavení prostředí Azure Virtual Desktop

 • instalovat a konfigurovat aplikace na hostiteli relace

 • implementovat kontinuitu podnikání a zotavení po katastrofě

 • sledovat a spravovat výkon Azure Virtual Desktopu

Určeno pro

Jako správce Azure Virtual Desktop budete úzce spolupracovat se správci a architekty Azure spolu se správci Microsoft 365. Mezi úkoly správce Azure Virtual Desktop patří plánování, nasazení, balení, aktualizace a údržba infrastruktury Azure Virtual Desktop. Také vytváříte obrazy hostitelů relací, implementujete a spravujete FSLogix, monitorujete výkon Azure Virtual Desktop a automatizujete úlohy správy Azure Virtual Desktop.

Obsah kurzu

Modul 1: Plánování implementace Azure Virtual Desktop

Jak posoudit stávající prostředí fyzického a virtuálního počítače, naplánovat a nakonfigurovat překlad názvů pro Active Directory (AD) a Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) a plánovat nasazení klientů Azure Virtual Desktop. 

Lekce

 • Architektura Azure Virtual Desktop

 • Návrh architektury Azure Virtual Desktop

 • Návrh identit a profilů uživatelů


Lab: Příprava na nasazení Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)

Lab: Příprava na nasazení Azure Virtual Desktop (AD DS)Modul 2: Implementace infrastruktury virtuálních počítačů Azure

jak spravovat připojení k internetu a místním sítím, vytvořit fond hostitelů pomocí webu Azure portal, nasadit fondy hostitelů pomocí šablon Azure Resource Manager, aplikovat aktualizace operačního systému a aplikací na spuštěnou virtuální plochu Azure hostitele a vytvořit hlavní obraz.

Lekce

 • Implementace a správa sítě pro Azure Virtual Desktop

 • Implementace a správa úložiště pro Azure Virtual Desktop

 • Tvorba a konfigurace fondů hostitelů a hostitele relací

 • Tvorba a správa image hostitele relace


Lab: Vytváření a konfigurace fondů hostitelů a hostitelů relací (Azure AD DS)

Lab: Nasazení fondů hostitelů a hostitelů relací pomocí webu Azure Portal (AD DS)

Lab: Implementace a správa úložiště pro Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)

Lab: Nasazení fondů hostitelů a hostitelů pomocí šablon Azure Resource Manageru

Lab: Nasazení a správa fondů hostitelů a hostitelů pomocí prostředí PowerShellModul 3: Správa přístupu a zabezpečení

Jak plánovat a implementovat role Azure a RBAC pro Azure Virtual Desktop, implementovat zásady podmíněného přístupu pro připojení, plánovat a implementovat MFA a spravovat zabezpečení pomocí Azure Security Center.

Lekce

 • Správa přístupů

 • Správa zabezpečení


Lab: Konfigurace zásad podmíněného přístupu pro připojení k Azure Virtual Desktop (AD DS)Modul 4: Správa uživatelských prostředí a aplikací

Jak plánovat FSLogix, nainstalovat FSLogix, nakonfigurovat cloudovou mezipaměť, nasadit aplikaci jako RemoteApp a implementovat a spravovat OneDrive pro firmy pro prostředí s více relacemi.

Lekce

 • Implementace a správa FSLogix

 • Konfigurace nastavení uživatelské zkušenosti

 • Instalace a konfigurace aplikace na hostiteli relace


Lab: Implementace a správa profilů Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)

Lab: Balíček Windows Azure Desktopové aplikace (AD DS)Modul 5: Monitoring a údržba infrastruktury Azure Virtual Desktop

Jak plánovat a implementovat plán obnovy po havárii pro Azure Virtual Desktop, konfigurovat automatizaci pro Azure Virtual Desktop, implementovat automatické škálování ve fondech hostitelů a optimalizovat kapacitu a výkon hostitele relace.

Lekce

 • Plánování a implementace kontinuity podnikání a disaster recovery

 • Automatizace úkolů správy Azure Virtual Desktop

 • Monitoring a správa výkou a zdraví


Lab: Implementace automatického škálování v hostitelských bazénech (AD DS)

Předpoklady

Kandidáti by měli mít znalosti správy Azure. Tento kurz předpokládá předchozí zkušenosti, včetně virtualizace, sítí, identity, úložiště, zálohování a obnovy a disaster recovery. Studenti by měli mít znalosti o místních technologiích infrastruktury virtuálních desktopů, které se týkají migrace na Azure Virtual Desktop. Očekává se, že studenti používají nástroje běžné pro prostředí Azure, jako je Azure PowerShell a Cloud Shell.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

AZ-140 - Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop (CZ)

Vybraný termín:

2.11.2021 –  5.11.2021  Online

Cena
36500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.