AZ-104 - Microsoft Azure Administrator (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.

Určeno pro

Tento kurz je určen pro Azure administrátory, kteří implementují, spravují a monitorují identity, správu, úložiště a síťové funkce v cloudovém prostředí. 

Obsah kurzu

Modul 1: Identity
V tomto modulu se naučíte, jak zabezpečit identity pomocí Azure Active Directory a implementovat uživatele a skupiny.
Lekce
 • Azure Active Directory
 • Uživatelé a skupiny
 • Lab : Správa identit Azure Active Directory
Modul 2: Správa a řízení
V tomto modulu se dozvíte o správě vašich předplatných a účtů, implementaci Azure policies a používání řízení přístupu na základě rolí.
Lekce
 • Předplatné a účty
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab : Správa předplatného a RBAC
 • Lab : Správa Governance prostřednictvím Azure Policy
Modul 3: Administrace Azure 
V tomto modulu se dozvíte o nástrojích, které správce Azure používá ke správě infrastruktury. To zahrnuje šablony Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI a Resource Manager. 
Lekce
 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal a Cloud Shell
 • Azure PowerShell a CLI
 • ARM šablony
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure Portal
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí ARM Templates
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure PowerShell (volitelné)
 • Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure CLI (volitelné)
Modul 4: Virtuální sítě
V tomto modulu se naučíte základní pojmy virtuální sítě, jako jsou virtuální sítě a podsítě, adresování IP, skupiny zabezpečení sítě, Azure Firewall a Azure DNS.
Lekce
 • Virtuální sítě
 • IP adresování
 • Skupiny virtuálních sítí
 • Azure Firewall
 • Správa Azure DNS
 • Lab : Implementace virtuální sítě
Modul 5: Konektivita mezi sítěmi
V tomto modulu se dozvíte o funkcích mezisíťového připojení, včetně VNet Peeringu, bran virtuálních sítí a připojení mezi servery.
Lekce
 • VNet Peering
 • Připojení VPN Gateway
 • ExpressRoute a Virtual WAN
 • Lab : Implementace mezisíťového připojení
Modul 6: Správa síťového provozu
V tomto modulu se dozvíte o strategiích síťového provozu, včetně směrování v síti a koncových bodech služby, Azure Load Balanceru a Azure Application Gateway.
Lekce
 • Směrování ve virtuálních sítích a koncové body
 • Azure Load Balancer
 • Aplikační brána
 • Lab : Implementace řízení provozu
Modul 7: Úložiště Azure
V tomto modulu se dozvíte o základních funkcích úložiště, včetně účtů úložiště, úložištích blob, souborů Azure a synchronizaci, zabezpečení úložiště a nástrojů úložiště.
Lekce
 • Účty úložiště
 • Úložiště typu Blob
 • Zabezpečení úložišť
 • Synchronizace souborů s Azure
 • Správa úložišť
 • Lab : Správa úložiště Azure
Modul 8: Virtuální stroje Azure
V tomto modulu se dozvíte o virtuálních strojích Azure, včetně plánování, vytváření, dostupnosti a rozšíření.
Lekce
 • Plánování virtuálních strojů
 • Tvorba virtuálních strojů
 • Dostupnost virtuálních strojů
 • Rozšíření virtuálních strojů
 • Lab : Správa virtuálních strojů
Modul 9: Serverless Computing
V tomto modulu se naučíte, jak spravovat výpočetní funkce bez serveru, jako je Azure App Service, Instance kontejneru Azure a Kubernetes.
Lekce
 • Plány Azure App Service
 • Přehled Azure App Service
 • Kontejnerové služby
 • Služba Azure Kubernetes
 • Lab : Implementace webové aplikace
 • Lab : Implementace Instance kontejneru Azure
 • Lab : Implementace služby Azure Kubernetes
Modul 10: Ochrana dat
V tomto modulu se dozvíte o zálohování souborů a složek a virtuálních strojů.
Lekce
 • Zálohování souborů a složek
 • Zálohování virtuálních strojů
 • Lab : Implementace Data Protection
Modul 11: Monitoring
V tomto modulu se dozvíte o monitorování vaší infrastruktury Azure, včetně Azure Monitor, Azure Alerts a Analýzy protokolů událostí.
Lekce
 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab : Implementace Monitoringu

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Návaznosti

Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads, Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator (CZ)

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
29 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.