Automating Administration With Windows PowerShell (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti pro používání prostředí Windows PowerShell pro správu a automatizaci správy serverů Windows. 

Tento kurz poskytuje studentům dovednosti identifikovat a sestavit příkaz, který vyžadují k provedení konkrétního úkolu. Kromě toho se studenti naučí, jak sestavovat skripty k provádění pokročilých úkolů, jako je automatizace opakovaných úkolů a generování zpráv. Tento kurz poskytuje základní dovednosti podporující širokou škálu produktů společnosti Microsoft, včetně Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server, System Center a dalších. V souladu s tímto cílem se tento kurz nebude zaměřovat na žádný z těchto produktů, ačkoli Windows Server, který je společnou platformou pro všechny tyto produkty, bude sloužit jako příklad technik, které tento kurz učí.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Popsat funkčnost prostředí Windows PowerShell a použít jej ke spuštění a vyhledání základních příkazů.

 • Identifikovat a spustit rutiny pro správu serveru.

 • Práce s potrubím Windows PowerShell.

 • Popsat techniky, které systém Windows PowerShell používá.

 • Práce s PSProviders a PSDrives a jinými formami úložiště.

 • Systémové informace pomocí WMI a CIM.

 • Práce s proměnnými, poli a hashovacími tabulkami.

 • Psát základních skriptů v prostředí Windows PowerShell.

 • Psát pokročilé skripty v prostředí Windows PowerShell.

 • Spravovat vzdálené počítače.

 • Používat úlohy na pozadí a naplánované úlohy.

 • Používat pokročilé techniky prostředí Windows PowerShell. 

Určeno pro

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří již mají zkušenosti s obecnou správou Windows Server a Windows Client a kteří se chtějí dozvědět více o používání Windows PowerShell pro správu. Tento kurz je vhodný i pro IT profesionály, kteří již mají zkušenosti se správou serverů, včetně Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center a dalších.

Obsah kurzu

Modul 1: Začínáme s Windows PowerShell

Tento modul vás seznámí s Windows PowerShell a poskytne přehled o funkcích produktu. Modul vám ukáže, jak otevřít a nakonfigurovat prostředí pro použití a jak spouštět příkazy uvnitř prostředí. Modul také zavádí integrovaný systém nápovědy v prostředí Windows PowerShell.

Lekce

 • Přehled a pozadí prostředí Windows PowerShell

 • Pochopení syntaxe příkazu

 • Hledání příkazů

 • Lab: Konfigurace prostředí Windows PowerShell

 • Lab: Hledání a spouštění základních příkazů


Modul 2: Cmdlets pro správu

Tento modul vás seznámí s Cmdlets běžně používanými pro správu. I když můžete rutiny hledat pokaždé, když potřebujete splnit úkol, je efektivnější mít pro správu systému k dispozici alespoň základní znalosti o Cmdlets.

Lekce

 • Cmdlets správy služby Active Directory

 • Cmdlets konfigurace sítě

 • Další Cmdlets pro správu serveru

 • Lab: Správa systému Windows


Modul 3: Práce s Windows PowerShell pipeline

Tento modul představuje funkci kanálu prostředí Windows PowerShell. Ačkoli je funkce kanálu součástí několika pipeline příkazového řádku, jako je příkazový řádek v operačním systému Windows, funkce kanálu v prostředí Windows PowerShell poskytuje ve srovnání s jinými pipeline složitější, flexibilnější a schopnější funkce. Tento modul vám poskytuje dovednosti a znalosti, které vám pomohou používat shell efektivněji a efektivněji.

Lekce

 • Porozumění pipeline

 • Výběr, třídění a měření objektů

 • Filtrování objektů z pipeline

 • Výčet objektů v pipeline

 • Odesílání dat kanálu jako výstup

 • Lab: Používání kanálu

 • Lab: Filtrování objektů

 • Lab: Výčet objektů

 • Lab: Odesílání výstupu do souboru


Modul 4: Porozumění fungování pipeline

Tento modul ukazuje, jak Windows PowerShell předává objekty z jednoho příkazu do druhého v kanálu. Shell poskytuje dvě techniky, které můžete použít. Znalost toho, jak tyto techniky fungují a která z nich bude použita v daném scénáři, vám umožní vytvořit užitečnější a složitější příkazové řádky.

Lekce

 • Předávání dat kanálu

 • Pokročilé aspekty pro data kanálu

 • Lab: Práce s vazbou parametrů kanálu


Modul 5: Používání PSProviders a PSDrives

Tento modul představuje adaptéry PSProviders a PSDrives. PSProvider je v podstatě adaptér Windows PowerShell, díky kterému se nějaká forma úložiště podobá diskové jednotce. PSDrive je skutečné připojení k formě úložiště. Tyto dva adaptéry můžete použít k práci s různými formami úložiště pomocí stejných příkazů a technik, které používáte ke správě systému souborů.

Lekce

 • Pomocí PSProviders

 • Používání PSDrives

 • Lab: Používání PSProviders a PSDrives


Modul 6: Dotazování na systémové informace pomocí WMI a CIM

Tento modul vás seznámí se dvěma paralelními technologiemi: Windows Management Instrumentation (WMI) a Common Information Model (CIM). Obě tyto technologie poskytují místní i vzdálený přístup k úložišti informací o správě, včetně přístupu k robustním informacím dostupným z operačního systému, hardwaru počítače a nainstalovaného softwaru.

Lekce

 • Porozumění WMI a CIM

 • Dotazování na data pomocí WMI a CIM

 • Provádění změn pomocí WMI / CIM

 • Lab: Práce s WMI a CIM


Modul 7: Práce s proměnnými, poli a hashovacími tabulkami

Tento modul poskytuje dovednosti a znalosti potřebné k používání proměnných, polí a hash tabulek v prostředí Windows PowerShell.

Lekce

 • Používání proměnných.

 • Manipulace s proměnnými.

 • Manipulace s poli a hashovacími tabulkami.

 • Lab: Práce s proměnnými


Modul 8: Základní skriptování

Tento modul ukazuje, jak zabalit příkaz Windows PowerShell do skriptu. Skripty vám umožňují provádět opakující se úkoly a složitější úkoly, než jaké nelze provést jediným příkazem.

Lekce

 • Úvod do skriptování

 • Skriptovací konstrukty

 • Import dat ze souborů

 • Lab: Základní skriptování


Modul 9: Pokročilé skriptování

Tento modul vás seznámí s pokročilejšími technikami, které můžete použít ve skriptech. Mezi tyto techniky patří shromažďování uživatelských vstupů, čtení vstupů ze souborů, dokumentování skriptů s informacemi nápovědy a zpracování chyb.

Lekce

 • Přijímání vstupu uživatele

 • Přehled dokumentace skriptu

 • Odstraňování problémů a řešení chyb

 • Funkce a moduly

 • Lab: Přijímání dat od uživatelů

 • Lab: Implementace funkcí a modulů


Modul 10: Správa vzdálených počítačů

Tento modul vám představí technologii vzdálené komunikace Windows PowerShell, která vám umožní připojit se k jednomu nebo více vzdáleným počítačům a dát jim pokyn, aby za vás spouštěly příkazy.

Lekce

 • Používání základního vzdáleného prostředí Windows PowerShell

 • Pomocí pokročilých technik vzdálené komunikace Windows PowerShell

 • Používání PSSession

 • Lab: Používání základního dálkového ovládání

 • Lab: Používání PSSession


Modul 11: Používání úloh na pozadí a naplánovaných úloh

Tento modul poskytuje informace o funkcích úlohy prostředí Windows PowerShell. Úlohy jsou bodem rozšíření v prostředí Windows PowerShell a existuje mnoho různých druhů úloh. Každý druh práce může fungovat mírně odlišně a má různé schopnosti.

Lekce

 • Používání úloh na pozadí

 • Používání naplánovaných úloh

 • Lab: Používání úloh na pozadí a naplánovaných úloh


Modul 12: Používání pokročilých technik prostředí Windows PowerShell

Tento modul zahrnuje několik pokročilých technik a funkcí prostředí Windows PowerShell. Mnoho z těchto technik a funkcí rozšiřuje funkce, o kterých jste se dozvěděli v předchozích modulech. Některé z těchto technik jsou nové a poskytují další funkce.

Lekce

 • Vytváření skriptů profilu

 • Pomocí pokročilých technik

 • Lab: Procvičování pokročilých technik

 • Lab: Procvičování vývoje skriptů (volitelně) 

Předpoklady

Nepředpokládají se žádné předchozí zkušenosti s jakoukoli verzí prostředí Windows PowerShell nebo s jakýmkoli skriptovacím jazykem. 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Návaznosti

Advanced Automated Administration With Windows PowerShell

Automating Administration With Windows PowerShell (CZ)

Vybraný termín:

20.9.2021 –  24.9.2021  Online

Cena
15000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.